INICIJALNI TESTOVI IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Pripremili smo za VAS ogledne primjere inicijalnih testova za početak nove školske godine
testove sastavili instruktori sa 20 i više godina radnog iskustva ...
inicijalni test iz matematike za
1. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
2. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
3. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
4. raz. SREDNJE
   
       
inicijalni test iz matematike za
5. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
6. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
7. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
8. raz. OSNOVNE ŠKOLE
       
NOVO u PONUDI:      
Zbirka detaljno riješenih
incijalnih testova za PETI razred
70 kn-
video pogled na zbirku
link >>
Zbirka detaljno riješenih
incijalnih testova za ŠESTI razred
80 kn-
video pogled na zbirku
link >>
Zbirka detaljno riješenih
incijalnih testova za SEDMI razred
80 kn-
video pogled na zbirku
link>>
Zbirka detaljno riješenih
incijalnih testova za OSMI razred
80 kn
MAt-8-
video pogled na zbirku >>

više informacija i narudžbe na
098-237-534
ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
     

-
-

PRIRUČNICI za SAMOSTALNO UČENJE
ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA
       
       
-
Na prvu stranu
Kontakt
O nama
Kako do nasINICIJALNI ispit znanja IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
inicijalni ispiti znanja
inicijalne provjere znanja-
-

-
-

-

INICIJALNI ispiti znanja IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Pripremili smo za VAS ogledne primjere inicijalnih testova za početak nove školske godine
testove sastavili instruktori sa 20 i više godina radnog iskustva ...
inicijalni ispit iz matematike za
1. razred SREDNJE
inicijalni ispit iz MATEAMTIKE za
2. razred SREDNJE
inicijalni ispit znanja iz MATEAMTIKE za
3. raz. SREDNJE
inicijalni ispit znanja iz MATEAMTIKE za
4. raz. SREDNJE
   
       
inicijalni ispit znanja iz matematike za
5. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
6. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
7. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
8. raz. OSNOVNE ŠKOLE
       
  inicijalna procjena znanja iz matematike za osnovnu i srednju školu