INICIJALNI TESTOVI IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Pripremili smo za VAS ogledne primjere inicijalnih testova za početak nove školske godine
testove sastavili instruktori sa 20 i više godina radnog iskustva ...
inicijalni test iz matematike za
1. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
2. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
3. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
4. raz. SREDNJE
   
       
inicijalni test iz matematike za
5. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
6. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
7. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni test iz matematike za
8. raz. OSNOVNE ŠKOLE

-
-

PRIRUČNICI za SAMOSTALNO UČENJE
ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA
       
       
-
Na prvu stranu
Kontakt
O nama
Kako do nasINICIJALNI ispit znanja IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
inicijalni ispiti znanja
inicijalne provjere znanja-
-

-
-

-

INICIJALNI ispiti znanja IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Pripremili smo za VAS ogledne primjere inicijalnih testova za početak nove školske godine
testove sastavili instruktori sa 20 i više godina radnog iskustva ...
inicijalni ispit iz matematike za
1. razred SREDNJE
inicijalni ispit iz MATEAMTIKE za
2. razred SREDNJE
inicijalni ispit znanja iz MATEAMTIKE za
3. raz. SREDNJE
inicijalni ispit znanja iz MATEAMTIKE za
4. raz. SREDNJE
   
       
inicijalni ispit znanja iz matematike za
5. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
6. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
7. raz. OSNOVNE ŠKOLE
inicijalni ispit znanja iz matematike za
8. raz. OSNOVNE ŠKOLE
       
  inicijalna procjena znanja iz matematike za osnovnu i srednju školu