MATEMATIKA - 5
 


Matematika 5 - ogledni primjeri testova
Primjer PRVOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B i C - 1. grupa testova

Matematika 5 - inicijalni test
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati
na početku 5. razreda - PDF
-

Matematika -5 -
zbirke potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
Puna cijena 180 kn - trenutno s popustom = 120 kn
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
Puna cijena 180 kn - trenutno s popustom = 120 kn
-
komplet
1. i 2. polugodište zajedno puna cijena = 360 kn
trenutno s popustom = 225 kn
-
PDF-ogledni primjeri testov iz ove zbirke ...
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-

Primjer PRVOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B - 1. grupa testova
-
Detaljne upute i rješenja ovih testova
u obliku PDF dokumenata i video uputa
pronaći ćete ovdje >>

- -

Primjeri TESTOVA za peti razred :
Mat-5:
Primjer testa kakvog ćete pisati iz poglavlja RAZLOMCI
2. polugodište
test - A - 5. - grupa testova


 

Mat -5 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-

Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 5. razredbesplatne video instrukcije:
Mat -5 - RAZLOMCI - zad.br. 1) sa pismenog ispita V.gr.
Mat -5 -
Mat -5 - paralelogram odredi vrijedost kutova...Mat -5 i 6 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...

Matematika 5 - ogledni primjeri testova
Primjer PRVOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B i C - 1. grupa testova
-
Matematika 5 - inicijalni test
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati
na početku 5. razreda - PDF
-
Rješenja inicijalnog testa
video upute:
1. zadatak

-
-
Mat -5 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 199 kn
-
više o toj zbirci >>
-
-
-
-
-
Matematika -5 -

zbirke potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
cijena 150 kn - trenutno s popustom = 120
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
cijena 150 kn - trenutno s popustom = 120
-
komplet
1. i 2. polugodište zajedno puna cijena = 300 kn
trenutno s popustom = 225 kn
-

-
PDF-ogledni primjeri testov iz ove zbirke ...
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431


Mat -5 i 6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice
-
-

Mat -5 i 6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice

Mat -5 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 150 kn
-
više o toj zbirci
>>

Mat -5 - konstrukcija simetrale kuta - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -5 - konstrukcija simatrale dužine - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat 5 - konstrukcija trokutu opisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć trokutai šestara

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz trokuta i šestara

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 30 stupnjeva

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 45 stupnjeva

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 60 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 90 stupnjeva

-
Mat -6 -

zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat -6 - PDF
inicijalni testovi za početak školske godine:

Mat-7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Mat-8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda


Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Mat-5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda
 
 
 
     
  primjeri testova za peti razred osnovne škole kakvi se pišu u toku školske godine  
Mat -5 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-

Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 5. razred