Matematika za prijemne ispite
zbirka potpuno riješenih zadataka sa slijedećih fakulteta:

Arhitektura, Kemija, FSB, Farmacija, Tehnologija, FOI, RNG, PMF,
Ekonomija, Promet i Građevina

cijena: 190 kn, narudžbe na mail ili telefonom: 01-4578-431

 

 Novo , dopunjeno i potpuno prerađeno izdanje ( razdvojeni zadaci i rješenja )
- zbirka sadrži zadatke sa navedenih fakulteta u razdoblju od 1990. do 2004.

potpuno  riješen  1171   zadatak  na 304 stranice

- oko  1100 potpuno riješenih zadataka za tehničke, PMF ( matematika i fizika ) i srodne fakultete te veleučilišta

- preko 800 primjera sa farmacije, biotehnologije, kemije, tehnologije i srodnih fakulteta i veleučilišta

zbirka sadrži preko 950 potpuno riješenih zadataka kakvi se pojavljuju na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacije i informatike, Hotelijersko - turističkom fakultetu i srodnim veleučilištima

- nezaobilazna zbirka za sve učenike ekonomskih škola koji žele studirati jer sadrži
poglavlja koja nisu u programu ekonomskih škola (Geometrija ravnine, Polinomi)

Pogled unutra tj. u zbirku -pogledajte par stranica koje smo skenirali iz zbirke da vidite kako su rješavani zadatci i sve ostalo...
Tih par stranica je skenirano u nižoj rezoluciji kako bi bilo prilagođeno pregledu na web stranici za kvalitetniji pregled i ispis otvorite PDF dokument.