235- zadatak šk-g- 2004/05 –prijemni na Ekonomski fax