SAMO ZA MOJE SPECIJALCE - MINIMUM ONOG ŠTO MORAMO ZNATI ZA PROLAZ  

 

2017. jesenski rok
OSNOVNA RAZINA
01. zad. jesen 2017.
02. zad. jesen 2017.
03. zad. jesen 2017.
04. zad. jesen 2017.
05. zad. jesen 2017.
06. zad. jesen 2017.
07. zad. jesen 2017.
08. zad. jesen 2017.
09. zad. jesen 2017.
10. zad. jesen 2017.
11. zad. jesen 2017.
12. zad. jesen 2017.
13. zad. jesen 2017.
14. zad. jesen 2017.
 
17. zad. jesen 2017.
18. zad. jesen 2017.
19. zad. jesen 2017.
20. zad. jesen 2017.
 
18. zad. jesen 2017.
18. zad. jesen 2017.
-
 


2017. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
01. zad. ljeto 2017.
02. zad. ljeto 2017.
03. zad. ljeto 2017.
04. zad. ljeto 2017.
05. zad. ljeto 2017.
06. zad. ljeto 2017.
07. zad. ljeto 2017.
08. zad. ljeto 2017.
09. zad. ljeto 2017.
10. zad. ljeto 2017.
11. zad. ljeto 2017.
12. zad. ljeto 2017.
13. zad. ljeto 2017.
14. zad. ljeto 2017.
15. zad. ljeto 2017.
16. zad. ljeto 2017.
17. zad. ljeto 2017.
18. zad. ljeto 2017.
19. zad. ljeto 2017.
20. zad. ljeto 2017.
21. zad. ljeto 2017.
22. zad. ljeto 2017.
23. zad. ljeto 2017.
24.1) zad. ljeto 2017.
24.2) zad. ljeto 2017.
25. zad. ljeto 2017.
26. zad. ljeto 2017.
27. zad. ljeto 2017.
28. zad. ljeto 2017.
 
 
 
 
 
2012. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>
 
2013. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>
 
2014. jesenski rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>
 
2014. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>
-

PROBNA DM - 2023.
link na
detaljna rješenja >>
 
PDF - probna 2023. >>
 
2012. ljetni rok
svi zadaci >>
 
2013. ljetni rok
svi zadaci >>
 
2012. jesenski rok
svi zadaci >>
 
2014. ljetni rok
svi zadaci >>
 
2014. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
01. zad. ljeto 2014.
02. zad. ljeto 2014.
03. zad. ljeto 2014.
04. zad. ljeto 2014.
04. zad. - 2. način
05. zad. ljeto 2014.
06. zad. ljeto 2014.
07. zad. ljeto 2014.
08. zad. ljeto 2014.
09. zad. ljeto 2014.
9. zad. na dva načina
10. zad. ljeto 2014.
11. zad. ljeto 2014.
12. zad. ljeto 2014.
13. zad. ljeto 2014.
14. zad. ljeto 2014.
15. zad. ljeto 2014.
16. zad. ljeto 2014.
17. zad. ljeto 2014.
18. zad. ljeto 2014.
19. zad. ljeto 2014.
20. zad. ljeto 2014.
21. zad. ljeto 2014.
21.1) zad. ljeto 2018.
27. zad. ljeto 2017.
28. zad. ljeto 2017.
 
 
 
 
 
 
2017. jesenski rok
OSNOVNA RAZINA
01. zad. jesen 2017.
02. zad. jesen 2017.
03. zad. jesen 2017.
04. zad. jesen 2017.
05. zad. jesen 2017.
06. zad. jesen 2017.
07. zad. jesen 2017.
08. zad. jesen 2017.
09. zad. jesen 2017.
10. zad.jesen 2017.
12. zad. jesen 2017.
13. zad. ljeto 2017.
14. zad. ljeto 2017.
16. zad. ljeto 2017.
17. zad. ljeto 2017.
18. zad. ljeto 2017.
19. zad. ljeto 2017.
20. zad. ljeto 2017.
21. zad. ljeto 2017.
22. zad. ljeto 2017.
23. zad. ljeto 2017.
24. zad. ljeto 2017.
25. zad. ljeto 2017.
26. zad. ljeto 2017.
27. zad. ljeto 2017.
28. zad. ljeto 2017.
 
 
 

-

2018. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
01. ljeto 2018.
02. ljeto 2018.
03. ljeto 2018.
04. ljeto 2018.
05. ljeto 2018.
06. ljeto 2018.
07. ljeto 2018.
08. ljeto 2018.
09. ljeto 2018.
10. ljeto 2018.
11. ljeto 2018.
12. ljeto 2018.
13. ljeto 2018.
14. ljeto 2018.
15. ljeto 2018.
16. ljeto 2018.
17. ljeto 2018.
18. ljeto 2018.
19.1) ljeto 2018.
19.2) ljeto 2018.
20.1) ljeto 2018.
20.2) ljeto 2018.
21.1) ljeto 2018.
21.2) ljeto 2018.
22.1) ljeto 2018.
22.2) ljeto 2018.
23.1) ljeto 2018.
23.2) ljeto 2018.
24.1) ljeto 2018.
24.2) ljeto 2018.
25.1) ljeto 2018.
25.2) ljeto 2018.
25.2) - 2. varijanta
26.1) ljeto 2018.
26.2) ljeto 2018.
27.1) ljeto 2018.
27.2) ljeto 2018.
27.3) ljeto 2018.
28.1) ljeto 2018.
28.2) ljeto 2018.
28.3) ljeto 2018.
 
 
specijalci
OSNOVNA RAZINA
obavezno provježbati
-
21. zad. jesen 2010.
 
01. zad. ljeto 2015.
 
 
27.1) zad. ljeto 2016.
ljeto 2017. - je specijal
 
 
21. zad. jesen 2010.-2
 
 
 

-

2018. jesenski rok
OSNOVNA RAZINA
01. jesen 2018.
02. jesen 2018.
03. jesen 2018.
04. jesen 2018.
05. jesen 2018.
06. jesen 2018.
07. jesen 2018.
08. jesen 2018.
09. jesen 2018.
10. jesen 2018.
11. jesen 2018.
12. jesen 2018.
13. jesen 2018.
14. jesen 2018.
15. jesen 2018.
16. jesen 2018.
17. jesen 2018.
18. jesen 2018.
19.1) jesen 2018.
19.2) jesen 2018.
20.1) jesen 2018.
20.2) jesen 2018.
21.1) jesen 2018.
21.2) jesen 2018.
22.1) jesen 2018.
22.2) jesen 2018.
23.1) jesen 2018.
23.2) jesen 2018.
24.1) jesen 2018.
24.2) jesen 2018.
24.2) dulja varijanta
25.1) jesen 2018.
25.2) jesen 2018.
26.1) jesen 2018.
26.2) jesen 2018.
27.1) jesen 2018.
27.2) jesen 2018.
27.3) jesen 2018.
28.1) jesen 2018.
28.2) jesen 2018.
28.3) jesen 2018.
 
 
 
 

-
OBAVEZNO MORAMO ZNATI
minimum za prolaz !!
-
1. tip zadataka - video
2. tip zadataka - video
3. - tri zadatka koji su stalno prisutni ...
4. tip zadataka - video
5. tip zadataka - video
6. tip zadataka - video
7. tip zadataka - video sinusov poučak
8. tip zadataka - video

9. kosinusov poučak !!
10. linearna nejednadžba
11. pitagorin poučak
sinusov poučak !!
12. eksponencijalna jednadžba na kalkulator
-
14. graf linearne funkcije i linearna funkcija
15. jednadžba pravca - više varijanti
16. aritmentički niz
17. goemetrijski niz
kako rj. kvadratnu jedn. na kalkulator
kako rj. kvadratnu jedn. na kalkulator

-
2019
. i 2020.
zadaci su snimnjeni -
monturamo na YouTube ..
.
-
PROBNA MATURA 2023. A i B
PDF je ovdje >>
-
PROBNA DM 2023. - B
video rješenja za sve zadatke
su ovdje >>>

   
2019. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
2020. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
01. ljeto 2019. 01. ljeto 2020.
02. ljeto 2019. 02. ljeto 2020.
03. ljeto 2019. 03. ljeto 2020.
04. ljeto 2019. 04. ljeto 2020.
05. ljeto 2019. 05. ljeto 2020.
06. ljeto 2019. 06. ljeto 2020.
07. ljeto 2019. 07. ljeto 2020.
08. ljeto 2019. 08. ljeto 2020.
09. ljeto 2019. 09. ljeto 2020.
10. ljeto 2019. 10. ljeto 2020.
10. ljeto - 2. način 11. ljeto 2020.
11. ljeto 2019. 12. ljeto 2020.
12. ljeto 2019. 13. ljeto 2020.
13. ljeto 2019. 14. ljeto 2020.
14. ljeto 2019. 15. ljeto 2020.
15. ljeto 2019. 16. ljeto 2020.
16. ljeto 2019. 17. ljeto 2020.
17. ljeto 2019. 18. ljeto 2020.
18. ljeto 2019. 19. 1) ljeto 2020.
18. na kalkulator 19. 2) ljeto 2020.
19. 1) ljeto 2019. 20. 1) ljeto 2020.
19. 2) ljeto 2019. 20. 2) ljeto 2020.
20. 1) ljeto 2019. 21. 1) ljeto 2020.
20. 2) ljeto 2019. 21. 2) ljeto 2020.
21. 1) ljeto 2019. 22. 1) ljeto 2020.
21. 2) ljeto 2019. 22. 2) ljeto 2020.
22. 1) ljeto 2019. 23. 1) ljeto 2020.
22. 2) ljeto 2019. 23. 2) ljeto 2020.
23. 1) ljeto 2019. 24. 1) ljeto 2020.
23. 2) ljeto 2019. 24. 2) ljeto 2020.
24. 1) ljeto 2019. 25. 1) ljeto 2020.
24. 2) ljeto 2019. 25. 2) ljeto 2020.
25. 1) ljeto 2019. 26. 1) ljeto 2020.
25. 2) ljeto 2019. 26. 2) ljeto 2020.
26. 1) ljeto 2019. 27. ljeto 2020.
26. 2) ljeto 2019. 27. ljeto 2020.
27. 1) ljeto 2019. 28. 1) ljeto 2020.
27. 2) ljeto 2019. 28. 2) ljeto 2020.
27. 3) ljeto 2019. 28. 3) ljeto 2020.
28. ljeto 2019.  
28. ljeto 2019.  
   
   

-
 

2014. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
01. zad. ljeto 2014.
02. zad. ljeto 2014.
03. zad. ljeto 2014.
04. zad. ljeto 2014.
04. zad. - 2. način
05. zad. ljeto 2014.
06. zad. ljeto 2014.
07. zad. ljeto 2014.
08. zad. ljeto 2014.
09. zad. ljeto 2014.
9. zad. na dva načina
10. zad. ljeto 2014.
11. zad. ljeto 2014.
12. zad. ljeto 2014.
13. zad. ljeto 2014.
14. zad. ljeto 2014.
15. zad. ljeto 2014.
16. zad. ljeto 2014.
17. zad. ljeto 2014.
18. zad. ljeto 2014.
19. zad. ljeto 2014.
20. zad. ljeto 2014.
21. zad. ljeto 2014.
21.1) zad. ljeto 2018.
21.2) zad. ljeto 2018.
22.1) zad. ljeto 2018.
22.2) zad. ljeto 2018.
23.1) zad. ljeto 2018.
23.2) zad. ljeto 2018.
24.1) zad. ljeto 2018.
24.2) zad. ljeto 2018.
22. zad. ljeto 2014.
23. zad. ljeto 2014.
24. zad. ljeto 2014.
25. zad. ljeto 2014.
26.1) zad. ljeto 2014.
26.2) zad. ljeto 2014.
27. zad. ljeto 2014.
28. zad. ljeto 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 

-
riješeni zadaci :
 
2013. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>
 
2014. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>

2014. jesenski rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>

2012. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
svi zadaci >>

 
2022. ljetni rok
OSNOVNA RAZINA
  2014. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
  video rješenje - 22. 1) zad
   
  video rješenje - 22. 2) zad
  video rješenje - 23. 1) zad
   
  video rješenje - 23. 2) zad
  - 24. 1) zad - 1. način
   
  - 24. 1) zad - 2. način
  video rješenje - 24. 2) zad
  video rješenje - 25.1) zad
  video rješenje - 25.2) zad
  video rješenje - 26.1) zad
   
  video rješenje - 26.2) zad
   
   
  video rješenje - 27.1) zad
   
   
   
  video rješenje - 27.2) zad
  video rješenje - 28. zad
   
   
21. - 22. - 23. zad.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
riješeni zadaci :
2012. OSNOVNA RAZINA - LJETNI rok
01. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 01. zad
02. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 02. zad
03. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 03. zad.
04. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 04. zad
05. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 05. zad
06. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 06. zad
1.-6-. zad. ljeto 2012.   video rješ.- 01.do-06. svi
07. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 07. zad
07. zad. ljeto 2012.  
08. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 08. zad
09. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 09. zad
10. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 10. zad
11. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 11. zad
12. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 12. zad
13. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 13. zad
14. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 14. zad
14. zad. ljeto 2012.  
15. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 15. zad
16. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 16. zad
17. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 17. zad
18. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 18. zad
19. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 19. zad.
19. zad. ljeto 2012.  
20. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 20. zad.
21. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 21. zad.
22. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 22. zad.
23. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 23. zad.
24. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 24. zad
24. zad. ljeto 2012.  
25. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 25.1. zad
25. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 25.2. zad
26. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 26. zad
27. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 27. zad
28. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 28. zad
     
PDF - dokumnet - svi rješeni zadaci 2012.-ljeto
 

-
-
Stranica u montaži
svaki dan dodajemo po jedna novi zadatak
ako vam je hitno
zatražite na naš mail da rješimo baš vaš zadatak
u prvom slijedećem videu
poruke šaljite na : mim-sraga@zg.htnet.hr
 
SVI ZADACI - zimski rok 2012./13.
    xy - 2134