RJEŠENJA INICIJALNIH TESTOVA
 
Mat-6 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -6
Mat-7 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -7
Mat-8 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -8
 
Mat-1 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -1 --- 1. TEST -2011.-13.
Mat-1 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -1 --- 2. TEST -2011.-13.
 
Mat-1 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -1 --- 1. TEST - 2014.
 
Mat-1 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -1 --- 1. TEST - 2016.
 
Mat-1 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -1 --- 1. TEST - 2017./18.
 
Mat-2 - RJEŠENJA INICIJALNOG TESTA - - - Matematika -2 --- 1. TEST
 


video s postupcima rješavanja svih zadataka:
šk.godina - - - 2016. - 17.


zadatak br. 1. - YouTube
zadatak br. 2. - YouTube
zadatak br. 3. - YouTube
zadatak br. 4. - YouTube - novo
zadatak br. 5.
-
preostala rješenja su
na ovoj stranici >>
-
zadatak br. 6. - YouTube
zadatak br. 6. b) - YouTube
zadatak br. 7.
zadatak br. 8. a)
zadatak br. 8. b)
zadatak br. 9.
zadatak br. 10.
-
preostala rješenja su
na ovoj stranici >>video s postupcima rješavanja svih zadataka:
iz testa br.1 - 2011.-13.


zadatak br. 1. - YouTube
zadatak br. 2. - YouTube
zadatak br. 3. - YouTube
zadatak br. 4. - YouTube
zadatak br. 5. - YouTube
zadatak br. 6.a) - YouTube
zadatak br. 6.b) - YouTube
zadatak br. 7. - YouTube
zadatak br. 8. - YouTube
zadatak br. 9. - YouTube
zadatak br. 10. a) i b) - YouTube
zadatak br. 11. - YouTube
zadatak br. 12. - YouTube
zadatak br. 13. - YouTube
zadatak br. 14. - YouTube
zadatak br. 16. - YouTube