POTENCIJE
-
POTENCIJE ( skup realnih brojeva , algebarski izrazi )
Matematika 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
-
u idućih 16 videopredavanja ili video instrukcija naučit ćemo kako baratati sa potencijama
koristiti i primjenjivati pravila za potenciranje
-
Ako i nakon pregledavanja svih ovi video instrukcija nećete znati riješiti neki zadatak iz školske
zbirke pošaljite nam ga mailom pa ćemo ga mi probati riješiti a rješenje ćemo objaviti ovdje>>>
-
Vaša pitanja šaljte na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

PDF - POTENCIJE riješeni zadaci

---------------------------------------------------prvi TEST - POTENCIJE -- samo zadaci -- --kompletna rješenja
----------------------------------------------------------------( otprilike ovakav test bi mogli pisati u šk. )
Zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje:


PDF - ogledni primjeri
video upute uz zadatke iz zbirke
Algebarski izrazi
POTENCIJE :
Potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci
su ovdje >>>
vježba br.21.

Potencije - vežba. br.21. - novo
vježba br.22.

Potencije - vježba br.22. - novo
vježba br.24.

Potencije - vježba br.24. - novo
     
vježba br.1.

Potencije - vježba br.1.
vježba br.2.

Potencije - na faktore vježba br.2.

vježba br.21.
vježba br.22.
vježba br.24.
vježba br.25.
vježba br.26.
vježba br.27.A
vježba br.27.B
vježba br.28.
vježba br.29.

     
-    
vježba br.25.

Potencije - vježba br.25. - novo
vježba br.26.

Potencije - vježba br.26. - novo
vježba br.27.A

Potencije - vježba br.27.A - novo
-    
vježba br.27.B

Potencije - br.27.B - novo
vježba br.28.

Potencije - vježba br.28. - novo
vježba br.29.

Potencije - vježba br.29. - novo

Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 18. pod 3) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 9. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 17. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 28. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 31. pod 5) - Dakić -novo
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 34. pod 3) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 37. pod 4) - Dakić
Mat-
1 - zadaci sa testa POTENCIJEa - novo - gimn.

Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 14. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 26. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 2. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 32. -Dakić
vježba br.37.

Potencije - vježba br.37. - novo
 
JOŠ - potpuno riješenih zadadataka po školskoj zbirci
su ovdje >>>
 
prvi TEST - POTENCIJE --- - samo zadaci -- - ---kompletna rješenja
( otprilike o
-
PDF - zbirka potpuno riješenih zadataka ...


prvi TEST - POTENCIJE --- - samo zadaci -- - ---kompletna rješenja
( otprilike ovakav test bi mogli pisati u šk. )
Matematika 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
RASTAVLJANJE NA FAKTORE

algebarskih izraza
polinoma
Ako i nakon pregledavanja svih ovi video instrukcija nećete znati riješiti neki zadatak iz školske
zbirke pošaljite nam ga mailom pa ćemo ga mi probati riješiti a rješenje ćemo objaviti ovdje>>>
-
Vaša pitanja šaljte na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr