NEJEDNADŽBE    
Riješi sustav ove dvije linearne nejednadžbe...
   
rješenje >>   Riješi ovu nejednadžbu ...  
     
Riješi ovu linearnu nejednadžbu:

rješenje >>
Riješi ovu racionalnu nejednadžbu ... Riješi ovu trigonometrijsku nejednadžbu:

rješenje >>
 
  Riješi ovu logaritamsku nejednadžbu:

rješenje >>
   
       
  Riješi sustav ove dvije kvadratne nejednadžbe:

rješenja >>
Riješi ove logaritamske nejednadžbe:

rješenje >>
Nejednadžbe za prvi razred srednje škole:

   
  Trigonometrijske jednadžbe
Trigonometrijske nejednadžbe
Linearne nejednadžbe
Racionalne nejednadžbe
Iracionalne nejednadžbe
Logaritamske nejednadžbe
Kvadratne nejednadžbe
 
Nejednadžbe i jednadžbe
potpuno riješeni zadaci iz školske zbirke
PDF - dokumnet
-
Matematika-1
  Trigonometrijska jednadžba
Trigonometrijska nejednadžba
Linearna nejednadžba
Racionalna nejednadžba
Iracionalna nejednadžba
Logaritamska nejednadžba
Kvadratna nejednadžba
Sustav dvije kvadratne nejednadžbe