POPIS zadataka koje treba obavezno riješiti u pripremi za polaganje MATEMATIKE na
DRŽAVNOJ MATURI
po udžbeniku - zbirci od autora Dakić Elezovi
MATEMATIKA -2

1.

Zadaci 1.1.

Zadaci 2.

USKORO STIŽE POPIS ZADATAKA KOJE TREBA PROVJEŽBATI !!!!!