POPIS zadataka koje treba obavezno riješiti u pripremi za polaganje MATEMATIKE na
DRŽAVNOJ MATURI
po udžbeniku - zbirci od autora Dakić Elezovi
MATEMATIKA -1-

1. REALNI BROJEVI

Zadaci 2.1. : 4. , 5. , 6. , 7. , 14. , 15. , 16. ,17. , 18. , 26., 28. , 34. , 36. ... još zadataka na tu temu...

Zadaci 2.2. : 2. ,3. 14. , 15. , 26. , 28. , 32. , 33., 35. , 38. , 39. , 44., 45. ... još zadataka na tu temu...

Zadaci 2.3. : 1. ,2. ,3. ,4. , 5. , 6. , 7., 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , ... 21. ... još zadataka na tu temu...

Ne trebate riješiti sve zadatke ali 40% svakog zadatka bi trebalo riješiti ... ako ne znate riješiti neke od tih zadataka
pogledajte na ovoj stranici smo dosta toga izrješavali korak po korak


Zadaci 2.4. : 1. ,2. ,3. ,4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 14. , 15. , 16. ,17. , 18. ,19. + ovi zadaci
Zadaci 2.6. : 3. , 6. , 7. ,8.
Zadaci 3.2. : 1., 2. ,3. , 5. , 7. , 8. , 9. , 10 . , 12. , 14. . .... nešto riješenih zadataka na tu temu nalazi se ovdje !!!
Zadaci 3.5. : 1., 2. ,3. , 5. , 7. , 9 . 10. , 12. . .... nešto riješenih zadataka na tu temu nalazi se ovdje !!!
Zadaci 4.2. : 1. , 3. , 8. , .... uskoro slijedi nastavaka ...