Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za pripremu polaganja DRŽAVNE MATURE
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA na MATURI

 
svi riješeni zadaci: s državne mature 2013.
su ovdje >>

DM - 2013. >>
 
2012. OSNOVNA RAZINA - LJETNI rok
01. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 01. zad
02. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 02. zad
03. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 03. zad.
04. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 04. zad
05. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 05. zad
06. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 06. zad
1.-6-. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješ.- 01.do-06. svi
07. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 07. zad
08. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 08. zad
09. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 09. zad
10. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 10. zad
11. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 11. zad
12. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 12. zad
13. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 13. zad
14. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 14. zad
15. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 15. zad
16. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 16. zad
17. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 17. zad
18. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 18. zad
19. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 19. zad.
20. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 20. zad.
21. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 21. zad.
22. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 22. zad.
23. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 23. zad.
24. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 24. zad
25. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 25.1. zad
25. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 25.2. zad
26. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 26. zad
27. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 27. zad
28. zad. ljeto 2012. PDF-rješenje video rješenje - 28. zad
PDF - dokumnet - svi rješeni zadaci 2012.-ljeto
još puno videa sa rješenjima zadataka ima ovdje >>>

KOJE ZADATKE
iz školskih ZBIRKI
TREBA obavezno riješiti :
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -1-
Dakić - Elezović
(2006. na dalje )
2. DIO
 
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -2-
Dakić - Elezović
2. DIO
 
 
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -3-
Dakić - Elezović
1. DIO
2. DIO
 
 
 
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -4-
Dakić - Elezović
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZADACI
 
naziv cjeline
zadaci
kompletna rješenja
broja riješenih zadataka
           
 
Algebarski razlomci - 1
34
 
Algebarski razlomci - 2
20
           
 
Korijeni - 1
40
 
Korijeni - 2
       
 
       
           
           
 
Logaritmi -1
85
 
Logaritmi - 2
       
           
100 elementarnih zadataka
100
       
       
ukupno za sada:
279

stranica u izradu
vrlo brzo stiže još zadatak

DO TADA VJEŽBAJTE PO ŠKOLSKIM ZBIRKAMA:

POPIS
KOJE ZADATKE
iz školskih ZBIRKI
TREBA obavezno riješiti :
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -1-
Dakić - Elezović
(2006. na dalje )
2. DIO
 
Udžbenik i zbirka zadataka
Matematika -2-
Dakić - Elezović
2. DIO
 
 za sada malo potpuno riješenih zadataka
iz školske zbirke:

ako ne znate riješiti neki zadatak iz školske zbirke
pošaljite ga nama rješit ćemo ga mi i poslati vam ga mailom ili ćemo ga objaviti na ovim stranicama
mail:

mim-sraga@zg.htnet.hr
-
kako poslati azdatak
treba prepisati zadatak i obavezno naznačiti zbirku iz koje je zadatak
i točan redni broj zadatka