ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA S DRŽAVNE MATURE - MATEMATIKA


Uvodna riječ:

Ova stranica je
prvenstveno namjenjena mojim đacima
i mojim "študentima"
koje pripremam za polaganje DM
a nakon toga
i svima ostalima koje to interesira !!
Sve što je ovdje objavljeno
je besplatno
preostali materijali se prodaju
u obliku zbirke ili DVD-a


ako imate pitanja
kontkatirajte me preko:

ili na mail:
mim-sraga@zg.htnet.hr
-
2014. jesenski rok OSNOVNA RAZINA
svi detaljno riješeni zadaci >>
-
-
2014. LJETNI rok VIŠA RAZINA
rješenja su ovdje >>

-
riješeni zadaci s državne mature:
-
OSNOVNA RAZINA
riješeni zadaci :
2013. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
01. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 01. zad
02. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 02. zad
   
02. zad. ljeto 2013.   video 02. zad-bez kladiva !
03. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 03. zad.
04. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 04. zad
DM ljeto 2013. - specijal 25.1)
05. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 05. zad
06. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 06. zad
07. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 07. zad
08. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 08. zad
08. zad. ljeto 2013.  
09. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 09. zad
10. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 10. zad
11. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 11. zad
12. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 12. zad
13. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 13. zad
13. zad. ljeto 2013.  
14. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 14. zad
14. zad. ljeto 2013.  
15. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 15. zad
15. zad. ljeto 2013.  
16. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 16. zad

Radimo
POJEDINAČNE PRIPREME za
polaganje državne mature
matemtika - fizika - kemija
-
detalji niže na stranici ...

riješeni zadaci s državne mature:
-
 
17. zad. ljeto 2013. :  
17. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 17. zad
18. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 18. zad
19. zad. ljeto 2013. :  
Radimo
POJEDINAČNE PRIPREME za
polaganje državne mature
matemtika
fizika
kemija
cijena 60 kn puni sat
okvirna procjena potrebnih sati
40 do 60 sati - viša razina - A
30 do 40 sati - osnovna razina - B
dok se ja malo ne raspišem na ovu temu
sve bitne informacije
najbrže će te dobiti
na:
01-4578-431
098-488-515
-
PS - meni još nitko nije pao na maturi !!
 
riješeni zadaci s državne mature:
-
 
19. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 19. zad.
20. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 20. zad.
21. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 21. zad.
22. zad. ljeto 2013.   video rješenje - 22. zad.
22. 1) -na drugi način   video rješenje - 22.1) zad.
23.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 23.-1) zad.
23.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 23.-2) zad.
24.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 24.-1) zad
24.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 24.-2) zad
25.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 25.1. zad
25.1) zad. ljeto 2013.  
25.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 25.2. zad
   
26.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 26.1) zad
   
26.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 26.2) zad
27.1) zad. ljeto 2013.  
27.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 27.1) zad
27.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 27.2) zad
27.3) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 27.3) zad
dodatak - modeliranje   zanimljiv zadatak - s mature
28.1) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 28.1) zad
28.2) zad. ljeto 2013.  
28.2) zad. ljeto 2013.   video rješenje - 28.2) zad
     
PDF - dokumnet - svi rješeni zadaci 2012.-ljeto
 
 
za pripremu
polaganja državne mature
:
naša preporuka :
još puno video instrukcija sa riješenim
zadacima po školskim zbirkama
za pripremu
polaganja državne mature
imate ovdje >>

 
riješeni zadaci :
2014. JESENSKI rok OSNOVNA RAZINA
rješenja su ovdje >>
-
2014. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
sporni zadaci:    
19. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 19. zad
03. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 03. zad
specijal. ljeto 2014.   video rješenje - postotci - spec.
     
- NOVO -
PROBNA DRŽAVNA MATURA
isprobajte svoje trenutno znanje
na PROBNOJ DM
VIŠA ili OSNOVNA RAZINA
2016.
-
VIŠA RAZINA
OSOVNA RAZINA
     
2014. ljetni rok OSNOVNA RAZINA
01. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 01. zad
02. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 02. zad
03. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 03. zad
04. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 04. zad
04. zad. ljeto 2014.  
04. zad. ljeto 2014. - 2.   video rješenje - 04. zad -2.način
05. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 05. zad
06. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 06. zad
07. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 07. zad
08. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 08. zad
09. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 09. zad
09.. zad. na dva načina   09. zad na dva načina
     
10. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 10. zad
11. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 11. zad
12. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 12. zad
13. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 13. zad
14. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 14. zad
15. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 15. zad
16. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 16. zad
     
17. zad. ljeto 2014.  
17. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 17. zad
18. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 18. zad
19. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 19. zad
20. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 20. zad
21. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 21. zad
     
22. 1) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 22. 1) zad
22. 2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 22. 2) zad
23. 1) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 23. 1) zad
23. 2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 23. 2) zad
24. 1) zad. ljeto 2014.   - 24. 1) zad - 1. način
24. 1) zad. ljeto - 2. način   - 24. 1) zad - 2. način
24. 2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 24. 2) zad
25. 1) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 25.1) zad
25. 2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 25.2) zad
26. 1) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 26.1) zad
26. 2) zad. ljeto 2014.  
26. 2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 26.2) zad
 
27.1) zad. ljeto 2014.  
27.1) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 27.1) zad
27.2) zad. ljeto 2014.  
27.2) zad. ljeto 2014.   video rješenje - 27.2) zad
28. zad. ljeto 2014.   video rješenje - 28. zad
     
Moj video komentar na prvih 20 zadataka - 2014.
teško ili ne !!??!?!?!
 
2014. jesenski rok OSNOVNA RAZINA
svi detaljno riješeni zadaci >>
2014. LJETNI rok VIŠA RAZINA
rješenja su ovdje >>
-
riješeni zadaci :
2012. OSNOVNA RAZINA - LJETNI rok
01. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 01. zad
02. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 02. zad
03. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 03. zad.
04. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 04. zad
05. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 05. zad
06. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 06. zad
1.-6-. zad. ljeto 2012.   video rješ.- 01.do-06. svi
07. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 07. zad
07. zad. ljeto 2012.  
08. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 08. zad
09. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 09. zad
10. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 10. zad
11. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 11. zad
12. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 12. zad
13. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 13. zad
14. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 14. zad
14. zad. ljeto 2012.  
15. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 15. zad
16. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 16. zad
17. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 17. zad
18. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 18. zad
19. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 19. zad.
19. zad. ljeto 2012.  
20. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 20. zad.
21. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 21. zad.
22. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 22. zad.
23. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 23. zad.
24. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 24. zad
24. zad. ljeto 2012.  
25. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 25.1. zad
25. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 25.2. zad
26. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 26. zad
27. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 27. zad
28. zad. ljeto 2012.   video rješenje - 28. zad
     
PDF - dokumnet - svi rješeni zadaci 2012.-ljeto
 

-
-
Stranica u montaži
svaki dan dodajemo po jedna novi zadatak
ako vam je hitno
zatražite na naš mail da rješimo baš vaš zadatak
u prvom slijedećem videu
poruke šaljite na : mim-sraga@zg.htnet.hr
 
SVI ZADACI - zimski rok 2012./13.

2014
. LJETNI rok VIŠA RAZINA
rješenja su ovdje >>
-
-
crtanje grafa trigonometrijske funkcije
ovo vam 100% treba za maturu
video >>


riješeni zadaci s DRŽAVNE MATURE
VIŠA RAZINA
2013. ljetni rok
VIŠA RAZINA
2013. ljetni rok

2013. - viša - zad.br.01.
-
2013. - viša - zad.br.14.


2013. - viša - zad.br.19. 1)

2013. - viša - zad.br.19. 2)

2013. - viša - zad.br.17.

2013. - viša - zad.br.18.
-
2013. - viša - zad.br.01.
2013. - viša - zad.br.02.
2013. - viša - zad.br.03.
2013. - viša - zad.br.04.
2013. - viša - zad.br.05.

2013. - viša - zad.br.06.
2013. - viša - zad.br.07.
2013. - viša - zad.br.08.
2013. - viša - zad.br.09.
2013. - viša - zad.br.10.
-
2013. - viša - zad.br.14.
2013. - viša - zad.br.17.
2013. - viša - zad.br.18.
2013. - viša - zad.br.19. 1)
2013. - viša - zad.br.19. 2)
-
vektori za maturu - linearna komb...
-
Ako ne znate riješiti neki zadatak sa mature
pošaljite nam upit mailom pa ćemo ga mi rješiti i objaviti
na ovim stranicama ...
zahtjeve šaljite na mail : mim-sraga@zg.htnet.hr


riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA RAZINA
2011. ljetni rok
2011. - viša - zad.br.9.

2011. - viša - zad.br.14.

2011. - viša - zad.br.6.
2011. - viša - zad.br.16.
2011. - viša - zad.br.5.
2011. - viša - zad.br.12.

2011. - viša - zad.br.4.
 

 
2012. OSNOVNA RAZINA - JESENSKI rok
01. zad. jesen 2012.   video rješenje - 01. zad.
02. zad. jesen 2012.   video rješenje - 02. zad.
03. zad. jesen 2012.   video rješenje - 03. zad.
04. zad. jesen 2012.   video rješenje - 04. zad.
05. zad. jesen 2012.   video rješenje - 01.
06. zad. jesen 2012.   video rješenje - 01.
16. zad. jesen 2012.   video rješenje - 16. zad.
17. zad. jesen 2012.   video rješenje - 17. zad.
18. zad. jesen 2012.   video rješenje - 18. zad.
19. zad. jesen 2012.   video rješenje - 19. zad.
20. zad. jesen 2012.   video rješenje - 20. zad.
21. zad. jesen 2012.   video rješenje - 21. zad.
08. zad. jesen 2012.   video rješenje - 01.
22. zad. jesen 2012.   video rješenje - 22. zad.
23. zad. jesen 2012.   video rješenje - 23. zad.
08. zad.jesen 2012.   video rješenje - 01.
08. zad. jesen 2012.   video rješenje - 01.
     
    2012-13.
SVI ZADACI - zimski rok 2012./13.
     
 
     
PDF - dokumnet - svi rješeni zadaci 2012.-ljeto

riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA RAZINA
2011. ljetni rok
2011. - viša - zad.br.9.
2011. - viša - zad.br.14.
2011. - viša - zad.br.6.
2011. - viša - zad.br.16.
2011. - viša - zad.br.5.
2011. - viša - zad.br.12.
2011. - viša - zad.br.4.
 
     
detaljno riješeni zadaci s državne mature
JESENSKi ROK osnovna ili nža razina - 2014.
kompletna uputa u i riješenja :
-
1. zadatak - video uputa
2. zadatak - video uputa
3. zadatak - video uputa
4. zadatak - video uputa
5. zadatak - video uputa
6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa
8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa
10. zadatak - video uputa
11. zadatak - video uputa

16. zadatak - video uputa
17. zadatak - video uputa
18. zadatak - video uputa
19. zadatak - video uputa

20. zadatak - video uputa
21. zadatak - video uputa
22. 1) zadatak - video uputa
22. 2) zadatak - video uputa
11. zadatak - video uputa
Svi zadaci su riješeni u fazi je montaža
i postavljanje na YouTube
provjerite na kanalu možda su već gore - link >>
 
  a   

       
 
novo:

MOLIMO MALO STRPLJENJA - stranica u montaži
SVAKODNEVNO STIŽU NOVI ZADACI

2011. - viša - zad.br.9. - novo
2011. - viša - zad.br.14. - novo
2011. - viša - zad.br.6. - novo
2011. - viša - zad.br.16. - novo
2011. - viša - zad.br.5. - novo
2011. - viša - zad.br.12. - novo
2011. - viša - zad.br.4. - novo

  ZADACI koji vam sigurno trebaju za maturu viša razina
    YouTube - video
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje

PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
     
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
PDF - rješenje video - rješenje
     
     
Stranica u montaži - svaki tjedan dodajemo barem jedna zadatak ...
-

  Matematika sa MATURE    
ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA za DRŽAVNU MATURU - MATEMATIKA
 

Državna matura matematika ljeto - ljetni rok 2013.
Državna matura matematika ljeto - ljetni rok 2014.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2013.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2013. - osnovna razina
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2014.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2014. viša razina
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2015. viša razina

matematika državna matura osnovna razina ljeto 2013.
državna matura matematika osnovna razina ljeto 2013.
riješeni zadaci s državne mature osnovna razina , viša razina ljeto 2013.
riješeni zadaci s državne mature matematika 2013.-14.
riješeni zadaci s državne mature matematika 2014.

besplatne instrukcije iz matematike za državnu maturu
besplatne online instrukcije iz matematike za državnu maturu
besplatne video instrukcije iz matematike za državnu maturu viša i niža razina
matematika državna matura osnovna razina ljeto 2014.
državna matura matematika osnovna razina ljeto 2014.
besplatne online pripreme iz matematike za državnu maturu
detaljno riješeni zadaci s državne mature matematika osnovna i viša razina
zbirka detaljno riješenih zadataka s državne mature matematika niža i viša razina