Katalog znanja napisan je prema novom nastavnom programu, prati školsko gradivo bez obzira po kojoj zbirci učenik radi u školi. Katalog sadrži jednostavne i nešto složenije zadatke. Radi pomoći učenicima u učenju matematike, provjere postupka rješavanja zadataka i rezultata, u Katalogu su riješeni svi navedeni zadaci. Katalog je idealan priručnik za samostalno učenje.
U Katalogu znanja nalaze se iza svakog poglavlja ispiti znanja ( testovi ) vrlo slični onim testovima koje djeca pišu u školi. Ti testovi idealna su provjera stvarnog znanja Vašeg đaka.
cijena: 299 kn ------------- Pogled unutra - PDF-dokument
primjer testa
Mat-8
Katalog znanja - Mat-8 pažnja: zadnji primjerak !!  
     
Zbirka detaljno riješenih testova - Mat-7    
  Matematika 7
Zbirka detaljno riješeniz TESTOVA ili PISMENIH ispita
- priručnik za samostalno učenje i pripremu za testove
- svako poglavlje po 4- detaljno riješena testa ...
-
Mat-7 - prvo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn

Mat-7 - drugo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn

- - pogleda na primjere zadataka iz te zbirke - PDF - >>
-
- video pogled ili pregled te zbirke - Mat-7
primjer testa
Zbirka detaljno riješenih testova - Mat-7    
   
cijena: 299 kn
primjer testa
Katalog znanja - Mat-7 pažnja:rasprodano !! ( imamo samo još jedna moj primjerak ...)  
     

  Matematika 6
Zbirka detaljno riješeniz TESTOVA ili PISMENIH ispita
-
Mat-6 - prvo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn

Mat-6 - drugo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn

- - pogleda na primjere zadataka iz te zbirke - PDF - >>

- video pogled ili pregled te zbirke - Mat-7
primjer testa
Zbirka detaljno riješenih testova - Mat-6    
   
cijena: 299 kn
primjer testa
Katalog znanja - Mat-6 pažnja:rasprodano !!
     
Matematika 5

Zbirka detaljno riješeniz TESTOVA ili PISMENIH ispita
-
- - Mat-5 - prvo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn

- - Mat-5 - drugo polugodište - ( puna cijena 150 kn ) - Proljetni popust = 120 kn
primjer testa
Zbirka detaljno riješenih testova - Mat-5    
     
cijena: 299 kn
-
pažnja: zadnja dva primjerka !!
primjer testa
Katalog znanja - Mat-5 Kako naručiti ?
Katalog znanjai zbirke detaljno riješenih zadataka ( priručnici za samostalno učenje ) najlakše će te naručiti preko telefona 01-4578-431 ili 098-237-534 ili mailon na
mim-sraga@zg.htnet.hr
Na zbirke poslane poštom plačate 25 kn troška poštarine.