-
INICIJALNI TESTOVI iz MATEMATIKE
za osnovnu i srednju školu
2019.

inicijalni test iz matematike za
5. raz. OSNOVNE ŠKOLE

inicijalni test iz matematike za
6. raz. OSNOVNE ŠKOLE

inicijalni test iz matematike za
7. raz. OSNOVNE ŠKOLE

inicijalni test iz matematike za
8. raz. OSNOVNE ŠKOLE

inicijalni test iz matematike za
1. raz. SREDNJE
inicijalni test iz MATEAMTIKE za
2. raz. SREDNJE
-

FIZIKA - 7

FIZIKA - 8
 
KEMIJA - 7
 
 
 

-

NA POČETNU STRANU
www.mim-sraga.com
-

INICIJALNI ispit znanja IZ MATEMATIKE
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
inicijalni ispiti znanja
inicijalne provjere znanja

-
inicijalna procjena znanja iz matematike za osnovnu i srednju školu