KVADRAT- TRINOMA

Potpuno riješeni zadaci:

Mat-1- formule za ispis !
Ovi zadaci sastavni su dio zbirke:

Univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka za sve razrede srednje škole
Priručnik za samostalno učenje, najveća zbirka potpuno riješenih zadataka sa kompletnim postupkom i objašnjenjima u Hrvatskoj.
Autori daju kompletnu podršku svim kupcima
ove zbirke 24 sata na dan 365 dana na godinu.
Dakle za sve što vam nije jasno i uz ta sva rješenja ,
možete uvijek zatražiti dodatne upute i objašnjenja putem maila ...
više o toj zbirci ...
još potpuno riješenih zadataka tehnikom korak po korak možete naći ovdje !!!!!

 


Mat-1- formule za ispis !