Matematika riješeni zadaci s državne mature - osnovna i viša razina - ljeto i jesen 2014. 2015. - 2021. - 2022.g.
       
 
- NOVO -
VIŠA RAZINA

DRŽAVNA MATURA - VIŠA RAZINA - 2022. - 2021. - 2020. - 2019. - ... 2016. ...
zadaci se snimaju i postavljaju na YouTube
-
možete i sami pretraživati naš kanal upišite samo DM ...u tražilicu ....
 
JESENSKI rok - VIŠA razina - 2022.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
20. zadatak - video uputa
-
novo:
01. zadatak jesen 2022.- video uputa
26. 1) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
LjETNI rok - VIŠA razina - 2022.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
09. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
29. 2) zadatak - video uputa
-
37. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
LjETNI rok - VIŠA razina - 2021.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
20. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
26. 1) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
LjETNI rok - VIŠA razina - 2020.
-
10. zadatak - 2020.- video uputa
-
16. 1) zadatak - 2020.- video uputa
10. zadatak - 2020.- video uputa
-
novo:
 
JESENSKI rok - VIŠA razina - 2022.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
20. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
26. 1) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
LjETNI rok - VIŠA razina - 2022.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
09. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
29. 2) zadatak - video uputa
-
37. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
LjETNI rok - VIŠA razina - 2021.
detaljno riješeni zadaci s državne mature
kompletna uputa u i riješenja :
20. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
26. 1) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
 

 

 

 

 

 

 

Uvodna riječ:

Ova stranica je
prvenstveno namjenjena
mojim đacima
i mojim "študentima"
koje pripremam za polaganje DM
a nakon toga
i svima ostalima koje to interesira !!
Sve je besplatno


i neka tako i ostane ...
ako imate pitanja
kontkatirajte me preko:

ili na mail:
mim-sraga@zg.htnet.hr


JESENSKI ROK - VIŠA
razina - 2014.

1. zadatak - video uputa
2. zadatak - video uputa

4. zadatak - video uputa

5. zadatak - video uputa

6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa
8. zadatak - video uputa


8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa

25. 2) zadatak - video uputa

NOVO:
12. zadatak - video uputa

5. zadatak - na drugi način
5. zadatak - video uputa

11. zadatak - video uputa


preostele zadatke potražite na
našoj facebook-stranici:

 

 


detaljno riješeni zadaci s državne mature
LJETNI i JESENSKI rokovi
2013. - 2012. - 2011. - - - 2015.

 

 

 


Detaljno riješeni zadaci iz
školske zbirke MATEMATIKA - 4
su vam ovdje >>

 detaljno riješeni zadaci s državne mature
LJETNI ROK osnovna ili nža razina - 2014.
viša razina 2014. matematika:
kompletna uputa u i riješenja :
nalaze se ovdje >>
1. zad.
2. zad ...
3. zad
4. zad
itd...itd....
>>> svi zadaci >>>

 

 LjETNI rok - VIŠA razina - 2020.
-
10. zadatak - 2020.- video uputa
-
16. 1) zadatak - 2020.- video uputa
10. zadatak - 2020.- video uputa
-
novo:
detaljno riješeni zadaci s državne mature
JESENSKi ROK osnovna ili nža razina - 2014.
kompletna uputa u i riješenja :
20. zadatak - video uputa
-
novo:
24. zadatak - video uputa
26. 1) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa
23. 1) zadatak - video uputa
23. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa
27. 2) zadatak - video uputa
27. 1) zadatak - video uputa
25. 1) zadatak - video uputa
25. 2) zadatak - video uputa

jesen 2014. osnovna razina
svi redom:
1. zadatak - video uputa
2. zadatak - video uputa
3. zadatak - video uputa
4. zadatak - video uputa
5. zadatak - video uputa
6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa
8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa
10. zadatak - video uputa
11. zadatak - video uputa
12. zadatak - video uputa
13. zadatak - video uputa
14. zadatak - video uputa
15. zadatak - video uputa

jesen 2014. osnovna razina
nastavak:
16. zadatak - video uputa
17. zadatak - video uputa
18. zadatak - video uputa
19. zadatak - video uputa

20. zadatak - video uputa
21. zadatak - video uputa
22. 1) zadatak - video uputa
22. 2) zadatak - video uputa

23. 1) zadatak - video uputa

23. 2) zadatak - video uputa
24. zadatak - video uputa

25. 1) zadatak - video uputa
25. 2) zadatak - video uputa

26. 1) zadatak - video uputa

26. 2) zadatak - video uputa
27. 1) zadatak - video uputa
27. 2) zadatak - video uputa
27. 3) zadatak - video uputa

28. zadatak - video uputa

Svi zadaci su riješeni u fazi je montaža
i postavljanje na YouTube
provjerite na kanalu možda su već gore - link >>

 

JESENSKI ROK - VIŠA razina - 2014.

8. zadatak - video uputa


9. zadatak - video uputa

25. 2) zadatak - video uputa

1. zadatak - video uputa
2. zadatak - video uputa

4. zadatak - video uputa

5. zadatak - video uputa

6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa
8. zadatak - video uputa


8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa

25. 2) zadatak - video uputa

NOVO:
12. zadatak - video uputa

5. zadatak - na drugi način
5. zadatak - video uputa

11. zadatak - video uputa


preostele zadatke potražite na
našoj facebook-stranici:


 

detaljno riješeni zadaci s državne mature

LJETNI ROK - VIŠA razina - 2014.
kompletna uputa u i riješenja :

novo ili zadnje objavljeno:
29. 4) zadatak - video uputa
28. 2) zadatak - video uputa
23. 2) zadataka - video
27. 2) zadatak - video uputa
29. 1) zadatak - video uputa
24. 1) zadataka - video
24. 1) zadataka - video - drugi način !!
24. 2) zadataka - video
26. 1) zadatak - video uputa
29. 2) zadatak - video uputa
29. 3) zadatak - video uputa
26. 2) zadatak - video uputa

samo za "štrepsone" 30. - zadatak - video uputa

1. zadatak - video uputa viša razina 2014.
2. zadatak - video uputa i objašnjenje viša razina 2014.

3. zadatak - video uputa4. zadatak - video uputa - viša razina 2014. - ljetni rok
5. zadatak - video uputa
6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa
8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa
10. zadatak - video uputa
11. zadatak - video uputa
12. zadatak - video uputa
13. zadatak - video uputa
14. zadatak - video uputa
15. zadatak - video uputa
16. zadatak - video uputa
17. zadatak - video uputa

- ako ne znate riješiti neki zadatak sa DM
postavite pitanje na našoj facebook-stranici


LJETNI ROK - VIŠA razina - 2014.
18. 1) zadatak - video uputa
18. 2) zadatak - video uputa
19. 1) zadatak - video uputa
19. 2) zadatak - video uputa
20. 1) zadataka - video uputa viša razina 2014.
20. 2) zadataka - video uputa

20. 2) zadataka - drugi način rješavanja
21. 1) zadataka - video uputa
21. 2) zadataka - video uputa
22. 1) zadataka - video uputa
22. 2) zadataka - video uputa
23. 1) - zadataka - 1. način - video uputa
23. 1) zadataka - 2. način - video uputa
23. 2) zadataka - video
24. 1) zadataka - video - drugi način !!
24. 1) zadataka - video
24. 2) zadataka - video
25. 1) zadatak - video uputa - eksponencijalna nejednadžba
25. 2) zadatak - video uputa - viša razina 2014.26. 1) zadatak - video uputa

26. 2) zadatak - video uputa
27.1) zadataka - video uputa
27. 2) zadatak - video uputa
28. 1) zadatak - video uputa
28. 2) zadatak - video uputa
28. 3) zadatak - video uputa
29. 1) zadatak - video uputa
29. 2) zadatak - video uputa
29. 3) zadatak - video uputa
29. 4) zadatak - video uputa

30. - zadatak - video uputa - samo za štrepsone

ako trebate neki zadataka hitno preko reda
javite m ise mailom ili preko facebook-stranice ...
ako linka na rješenje
preostalih zadataka nije objavljen ovdje
potražite ga na našoj facebook-stranici

tamo ga prije objavimo ...
21.

LJETNI ROK - VIŠA razina - 2014.
preostele zadatke potražite na
našoj facebook-stranici:

       
  povratak na - početnu stranicu - MIM-Sraga - centar za poduku >>  
       
   

detalno riješeni svi zadaci
iz školske zbirke Matematika 4 - po Dakić-Elezović
nalaze se na ovom linku >>>
Detaljno riješeni svi zadaci po školskim zbirkama
Matematika -1 - Dakić-Elezović
Matematika - 2 - Dakić-Elezović
Matematika -3 - Dakić -Elezović

-
Detaljno riješeni svi zadaci iz Žute zbirke - Mikuličić-Varićak - Vernić
- su ovdje FIZIKA ŽUTA ZBIRKA >>>
-

JESENSKI ROK - VIŠA razina - 2014.

NOVO:
5. zadatak - video uputa
6. zadatak - video uputa
7. zadatak - video uputa

11. zadatak - video uputa


8. zadatak - video uputa
9. zadatak - video uputa

preostele zadatke potražite na
našoj facebook-stranici:
    - NOVO -
PROBNA DRŽAVNA MATURA
isprobajte svoje trenutno znanje
na PROBNOJ DM
VIŠA ili OSNOVNA RAZINA
2016.
-
VIŠA RAZINA
OSOVNA RAZINA

-
-
 
 

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA za DRŽAVNU MATURU - MATEMATIKA
Državna matura matematika ljeto - ljetni rok 2013.
Državna matura matematika ljeto - ljetni rok 2014.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2013.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2013. - osnovna razina
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2014.
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2014. viša razina
matematika riješeni zadaci ljetni rok 2015. viša razina

matematika državna matura osnovna razina ljeto 2013.
državna matura matematika osnovna razina ljeto 2013.
riješeni zadaci s državne mature osnovna razina , viša razina ljeto 2013.
riješeni zadaci s državne mature matematika 2013.-14.
riješeni zadaci s državne mature matematika 2014.
besplatne instrukcije iz matematike za državnu maturu
besplatne online instrukcije iz matematike za državnu maturu
besplatne video instrukcije iz matematike za državnu maturu viša i niža razina
matematika državna matura osnovna razina ljeto 2014.
državna matura matematika osnovna razina ljeto 2014.
besplatne online pripreme iz matematike za državnu maturu
detaljno riješeni zadaci s državne mature matematika osnovna i viša razina
zbirka detaljno riješenih zadataka s državne mature matematika niža i viša razina
rješenja zadataka iz matematika na državnoj maturi 2014.
rješenja zadataka iz matematika na državnoj maturi 2013.
rješenja zadataka iz matematika na državnoj maturi 2012.
rješenja zadataka iz matematika na državnoj maturi 2011.
riješeni zadaci matematika državna matura 2013.
riješeni zadaci matematika državna matura 2014.
Državna matura matematika riješeni zadaci za državnu maturu
kompletno ili detaljno riješeni svi zadaci državna matura
Riješeni zadaci iz matematike za državnu maturu osnovna razina
Riješeni zadaci iz matematike za državnu maturu osnovna razina
Riješenja iz matematike A razina matematika
Riješenja iz matematike B razina matematika državna matura
Riješeni zadaci državne mature iz matematike osnovnai viša razina
Državna matura matematika viša razina ljeto 2014
Državna matura matematika osnovna razina ljeto 2013
skripte za samostalnu pripremu ispita državne mature iz matematike


osnovne trigonometrijske jednadžbe
elementarne trigonometrijske jednadžbe
osnovne trigonometrijske jednadžbe
elementarna trigonometrijska jednadžba
homogene trigonometrijske jednadžbe
homogena trigonometrijska jednadžba
trigonometrijske jednadžbe koje se svode na osnovje trigonometrijske jednadžbe
trigonometrijske jednadžbe koje se svode na algebarske jednadžbe
trigonometrijske jednadžbe koje rješavamo primjenom trigonometrijskih identiteta
rigonometrijske jednadžbe koje se svode na kvadratne jednadžbe
linearne trigonometrijske jednadžbe
linearna trigonometrijska jednadžba
projekcijska trigonometrijska jednadžba
linearna trigonometrijska jednadžba
trigonometrijske jednadžbe koje rješavamo univerzalnom supstitucijom
trigonometrijske jednadžbe simetrične u sinx i cosx
univerzalna supstitucija
univerzalna trigonometrijska supstitucija
trigonometrijske nejednadžbe
trigonometrijske jednadžbe iz školske zbirke
trigonometrisjke jednadžbe za maturu
trigonometrijske nejednadžbe - video -1 - tirgonometriske nejednadžbe br.1 , video -2 - tirgonometriske nejednadžbe br.2 , video -3 - tirgonometriske nejednadžbe br.3 ,
trigonometrijske nejednadžbe - jedna kompliciraniji sa trigonometrijskim nejednadžbama , trigonometrijska nejednadžba sa ctgx ... ,
trigonometrijske nejednačine
Detaljno riješeni svi zadaci po školskoj zbirci Dakić Elezović
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Matematika 4