cijena sa
34% popusta: 99 kn

PDF - ogledni primjeri

riješenih zadataka

 

 

Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za DRUGI razred svih srednjih škola
Priručnik za samostalno učenje
MATEMATIKA -2-


EKSPONENCIJALNE I LOGARITAMSKE FUNKCIJE
EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE


Autor: Mladen Sraga
Centar za poduku - M.I.M.-Sraga

- trenutno sadrži preko 1000 potpuno riješeniha zadataka

- PDF- ogledni primjerci


Svi zadaci su kompletno riješeni tehnikom korak po korak
uz kompletnu uputu i objašnjenja ...
+ linkovi na-YouTube - video upute ...

Riješeni zadaci po školskoj zbirci:
- PDF- detaljno riješeni zadaci po školskoj zbirci Dakić -1.dio
- PDF- detaljno riješeni zadaci po školskoj zbirci Dakić -2.dio

Eksponencijalne funkcije:
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.1.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.2.

Eksponencijalne jednadžbe vj.br.3.
Eksponencijalna jednadžba - xy
novo:
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-a
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-b
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.2
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.3
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.4

-
Logaritmi jedna malo teži dokaz :Logaritmi - pravila

Logaritmi - pravila i zadaci vj.br.1.
- jedan od najstarijih i najgledanijih naših videa...
sigurno
nije najbolji ali je najgledaniji :)

 

video upute uz zadatke iz ove naše zbirke:

Eksponencijalne i logaritamske funkcije:


Logaritmi:
Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe
po školskim zbirkama:
Eksponencijalna jedn. 5.5. - zad. 1. pod 1) i 5)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 4) - novo - gimn.

Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 1) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 5. pod 2) - novo - gimn.


Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 1) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. z

ad 16. pod 4) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.

Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 15. pod 1) - novo - teh.šk.
Logaritmi - pravila
Logaritmi - pravila i zadaci vj.br.1.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.6.

Logaritamske nejednadžbe vj.br.5.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.8. - novo
Logaritamske jednadžbe

Logaritmi - jedan iz školske zbirke - novo

Primjeri zadataka :


Eksponencijalna jednadžba:
-
zadatak broj : 5. pod 7)
izračunaj:
- umetni sliku
- RJEŠENJE

Logaritamska jednadžba:
-
zadatak broj: 9. pod 28)
izračunaj:

umetni sliku -

- RJEŠENJE

-
STRANICA U MONTAŽI malo strpljenja molim do 20.05.2013. bi trebala biti dobro popunjena ...
ako ste nestrpljivi
ogledne primjereke zatražite
zatražite na mail mim-sraga@zg.htnet.hr

NARUDŽBE i sve dodatne informacije možete napraviti
na telefon: 01-4578-431
ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

Eksponencijalna nejednadžba:
-
zadatak broj:Logaritamska nejednadžba:
-
zadatak broj:


još primjera potpuno riješenih zadataka
zatražite na mail mim-sraga@zg.htnet.hr
tako da obavezno u mailu naznačite da tražite još riješenih primjera
iz univerzalne zbirke potpuno riješenih zadataka: Mat-2 -Eksponencijalne i logaritamske funkcije
     
    NARUDŽBE i sve dodatne informacije možete napraviti
na telefon: 01-4578-431
ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
Izdavač: M.I.M.-Sraga d.o.o.

- PDF- ogledni primjerci


Zbirka u POTPUNOSTI PRATI NASTAVNI PLAN I PROGRAM
i najveća je zbirka potpuno riješenih zadataka u Hrvatskoj na temu Eksponencijalne i lgaritamske funkcije- MAT-2...
( zadatke smo sakupljali, sastavljali i rješavali u proteklih 25 godine !!!!! ) U zbirci je otprilike ISTO zadataka koliko ih ima u ŠKOLSKOJ zbirci od Dakić-Elezović
razlikuje se od svih drugih zbirki po tome što su svi zadaci kompletno riješeni i uz njih ide dodatna uputa i objašnjenje !!!!
i razlikuje se od svih ostalih zbirki po tome što AUTORA i izadvača možete tražiti dodatne upute i objašnjenja uz zadatke koji vam nisu dovoljno jasni ( ako ima takvih zadataka ! ) i to 24 sata na dan - 365 dana na godinu putem maila mim-sraga@zg.htnet.hr !
Zbirka je gotova i ide u tiska. Ova zbirka NIJE BESPLATNA već ima vrlo popularnu cijenu sa 36% popusta = 99 kn !

Dio koji će biti objavljen na ovoj web-stranici biti će besplatan a kompletnu zbirku o KEskponencijalnim i logaritamskim funkcijama
moći će te kupiti samo u štampanom obliku i to isključivo preko centra za poduku: M.I.M.-Sraga,
dolaskom do nas ili preko pošte ( pouzećem )

Kupnjom ove zbirke dobijete GARANCIJU na sve zadatke tako da možete postavljati dodatna pitanja
i tražiti dodatne upute uz zadatke iz ove zbirke putem telefona ili preko maila !
Odgovore na sva pitanja šaljemo mailom ili fax-om ili ih objavljujemo na YouTube
pod nazivom: Mala škola MATEMATIKE


tel: 01-4578-431 ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
Mat -2-
TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA
ZBIRKA
potpuno riješenih zadataka za 2. razred
svih
srednjih škola


Ako ne znate riješiti neki zadatak iz školskih zbirki ili s prijemnog ispita, pošaljite nam ga mailm na na skolske-zbirke@mim-sraga.com
i mi ćemo Vam ga riješiti - potpuno besplatno.
Zadatak ćemo riješiti ako napišete točan naziv zbirke i redni broj zadatka, tekst zadatka možete, a i ne morate napisati.
-

video poduka:
 
NIKAKVA KOMERCIJALNA UPOTREBA OVIH ZADATAKA NIJE DOZVOLJENA BEZ PISMENA DOZVOLE AUTORA !!!!!
Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
SKUPU REALNIH BROJEVA
ALGEBARSKI RAZLOMCI
Autor: Mladen Sraga
Centar za poduku - M.I.M.-Sraga