cijena sa
50% popusta: 11 €PDF - ogledni primjeri

riješenih zadataka

 

Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
SKUPU REALNIH BROJEVA

ALGEBARSKI RAZLOMCI

Autor: Mladen Sraga
Centar za poduku - M.I.M.-Sraga

- trenutno sadrži preko 350 potpuno riješeniha zadataka sa aglebarskim razlomcima
( duplo više nego u školskoj zbirci )
sadržaj:
- skraćivanje algebarskih razlomaka
- zbrajanje i oduzimanje algebarskih razlomaka
- množenje algebarskih razlomaka
- dijeljenje algebarskih razlomaka
- PDF- ogledni primjerci
-
Svi zadaci su kompletno riješeni tehnikom korak po korak uz kompletnu uputu i objašnjenja ...+ linkovi na-YouTube - video upute ...

Primjeri zadataka :Zadaci su postavljeni od lakših prema težima - za pogled na teže zadatke spustite se niz stranicu....    
Primjeri zadataka :
Algebarski razlomci:

-
zadatak broj:


Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:  video upute uz zadatke iz ove zbirke
Algebarski izrazi
POTENCIJE:
Algebarski razlomci - zad.br. 200. pod 6) , 7) i 8) . - novo
Algebarski razlomci - zad.br. 202. pod 3) i 4) - novo
Algebarski razlomci - zad.br. 202. pod 3) i 4) - novo
Algebarski razlomci - zad.br. 202. pod 3) i 4) - novo


Algebarski razlomci -
RJEŠENI ZADACI po ŠKOLSKOJ - ZBIRCI :
Algebarski razlomci po Dakić-Elezović - poglavlje: 2.4. zad.br. 9. pod 7) -novo
Algebarski razlomci po Dakić-Elezović - poglavlje: 2.4. zad.br. 9. pod 1) -novo

Algebarski razlomci po Dakić-Elezović - poglavlje: 2.4. zad.br. 9. pod 1) -novo
Algebarski razlomci po Dakić-Elezović - poglavlje: 2.4. zad.br. 9. pod 1) -novo
zad.br. 5. pod 6) - poglavlje: 2.4. - Algebarski razlomci po Dakić-Elezović -novo
zad.br. 5. pod 6) - poglavlje: 2.4. - Algebarski razlomci po Dakić-Elezović -novo
zad.br. 7. pod 1) i 3) - poglavlje: 2.4. - Algebarski razlomci po Dakić-Elezović -novo

zad.br. 8. pod 2) - poglavlje: 2.4. - Algebarski razlomci po Dakić-Elezović -novo
zad.br. 5. pod 6) - poglavlje: 2.4. - Algebarski razlomci po Dakić-Elezović -novo


BESPLATNE video instrukcije
iz MATEMATIKE- 1
po školskoj zbirci


Mat-1
 
+
PDF riješeni zadaci ...
    još primjera potpuno riješenih zadataka
zatražite na mail mim-sraga@zg.htnet.hr
tako da obavezno u mailu naznačite da tražite još riješenih primjera
iz univerzalne zbirke potpuno riješenih zadataka: Mat-1 - ALGEBARSKI RAZLOMCI
     
    NARUDŽBE i sve dodatne informacije možete napraviti
na telefon: 01-4578-431
ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
Izdavač: M.I.M.-Sraga d.o.o.

- PDF- ogledni primjerci


Zbirka u POTPUNOSTI PRATI NASTAVNI PLAN I PROGRAM i najveća je zbirka potpuno riješenih zadataka u Hrvatskoj na temu ALGEBARSKIH RAZLOMAKA...
( zadatke smo sakupljali, sastavljali i rješavali u proteklih 23 godine !!!!! ) U zbirci je otprilike DUPLO zadataka nego što ih ima u ŠKOLSKOJ zbirci od Dakić-Elezović
razlikuje se od svih drugih zbirki po tome što su svi zadaci kompletno riješeni i uz njih ide dodatna uputa i objašnjenje !!!!
i razlikuje se od svih ostalih zbirki po tome što AUTORA i izadvača možete tražiti dodatne upute i objašnjenja uz zadatke koji vam nisu dovoljno jasni ( ako ima takvih zadataka ! ) i to 24 sata na dan - 365 dana na godinu putem maila mim-sraga@zg.htnet.hr !
Zbirka je gotova i ide u tiska. Ova zbirka NIJE BESPLATNA već ima vrlo popularnu cijenu sa 50% popusta = 60 kn !

Dio koji će biti objavljen na ovoj web-stranici biti će besplatan a kompletnu zbirku o ALGEBARSKIM RAZLOMCIMA
moći će te kupiti samo u štampanom obliku i to isključivo preko centra za poduku: M.I.M.-Sraga,
dolaskom do nas ili preko pošte ( pouzećem )

Kupnjom ove zbirke dobijete GARANCIJU na sve zadatke tako da možete postavljati dodatna pitanja
i tražiti dodatne upute uz zadatke iz ove zbirke putem telefona ili preko maila !
Odgovore na sva pitanja šaljemo mailom ili fax-om ili ih objavljujemo na YouTube
pod nazivom: Mala škola MATEMATIKE


tel: 01-4578-431 ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
Mat -1-
Uređaj na skupu realnih brojeva
jednadžbe , nejednadžbe
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe


Ako ne znate riješiti neki zadatak iz školskih zbirki ili s prijemnog ispita, pošaljite nam ga mailm na na skolske-zbirke@mim-sraga.com
i mi ćemo Vam ga riješiti - potpuno besplatno.
Zadatak ćemo riješiti ako napišete točan naziv zbirke i redni broj zadatka, tekst zadatka možete, a i ne morate napisati.
-

video poduka:
 
NIKAKVA KOMERCIJALNA UPOTREBA OVIH ZADATAKA NIJE DOZVOLJENA BEZ PISMENA DOZVOLE AUTORA !!!!!
Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
SKUPU REALNIH BROJEVA
ALGEBARSKI RAZLOMCI
Autor: Mladen Sraga
Centar za poduku - M.I.M.-Sraga