Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred srednje škole
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
Za one koji ne znaju kako otvoriti zadatke: dvoklik na plave dijelove teksta i trebali bi se otvoriti potpuno riješeni zadaci u PDF formatu ... dakle trebate neki PDF preglednik za to ... prijedlog Adobe Reader ...
-
novo: UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
ALGEBARSKI IZRAZI i ALGEBARSKI RAZLOMCI- štampana varijanta !
zbirka u potpunosti prati gradivo svih gimnazija i tehničkih škola kao i svih ostalih strukovnih škola .
video poduka:
-


U nastavku stranice imate preko 1000 potpuno riješenih zadataka u obliku PDF- dokumenata ...
potrebno je samo klikati na plave dijelove teksta ...
  - POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci
-
- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci --MAT-1 - Jednadžbe, nejednadžbe jednadžbe s apsolutnim vrijednostima i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima ...
-
- PRVI TEST - POTENCIJE - zadaci ...
- primejr 2. i 3. testa - zacaci ...

POTENCIJE - video instrukcije + PDF ...
-
ALGEBARSKI IZRAZI - RASTAVLJANJE na FAKTORE - video instrukcije + PDF ...


           
Nove zbirke potpuno riješenih zadataka u ponudi
centra za poduku:potpuno riješeni zadaci
Algebarski izrazi i razlomci ...potpuno riješeni zadaci
Kompleksni brojevipotpuno riješeni zadaci
Kvadratna jednadžbapotpuno riješeni zadaci
Polinomi drugog stupnjapotpuno riješeni zadaci
Trigonometrija
pravokutnog trokuta


NOVO:

Mat -1-
Uređaj na skupu realnih brojeva
jednadžbe , nejednadžbe
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe


u pripremi:

potpuno riješeni zadaci
Mat -1- KORIJENI

- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci
           
 
naziv cjeline
zadatci
vrsta
kompletna rješenja
broj riješenih zadataka
           
-
ALGEBARSKI IZRAZI
-
-
-
c
2.
Uvodni zadatci
samo zadaci
-
kompletna rješenja
c
3.
Kvadrat binoma
PDF
92
3.A
Kvadrat binoma - primjena u zadacima
NOVO
 
4.
Razlika kvadrata
PDF
60
5.
Kvadrat trinoma
samo zadaci
PDF
kompletna rješenja
c
6.
Kub binoma
PDF
58
    - PRVI TEST - POTENCIJE - zadaci ...
- primejr 2. i 3. testa - zacaci ...
         
 
RASTAVLJANJE NA FAKTORE
-
   
7.
Kvadrat binoma u "rikverc"
samo zadaci
PDF
61
8.
Razlika kvadrata u "rikverc" 1.
rastavljanje na faktore razlike kvadrata
PDF
45
9.
Razlika kvadrata u "rikverc" 2.
rastavljanje na faktore razlike kvadrata
PDF
55
10.
Rastavi na faktore
KVADRATNI TRINOM
IZBAČENI ZADACI IZ ŠKOLSKE ZBIRKE
izbacili ih, a zadaju ih na testovima !!!!!
OBAVEZNO POGLEDATI !!!!
c
  NOVO - 16.02.2011.
MATEMATIČKE FORMULE I NJIHOVA PRIMJENA - MEMENTO iz matematike
  POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci
-
ALGEBARSKI IZRAZI
-
-
-
c
2.
Uvodni zadatci
samo zadaci
-
kompletna rješenja
c
3.
Kvadrat binoma
PDF
92
3.A
Kvadrat binoma - primjena u zadacima
NOVO
 
4.
Razlika kvadrata
PDF
60
5.
Kvadrat trinoma
samo zadaci
PDF
kompletna rješenja
c
6.
Kub binoma
PDF
58
 
RASTAVLJANJE NA FAKTORE
-
   
7.
Kvadrat binoma u "rikverc"
samo zadaci
PDF
61
8.
Razlika kvadrata u "rikverc" 1.
rastavljanje na faktore razlike kvadrata
PDF
45
9.
Razlika kvadrata u "rikverc" 2.
rastavljanje na faktore razlike kvadrata
PDF
55
10.
Rastavi na faktore
KVADRATNI TRINOM
IZBAČENI ZADACI IZ ŠKOLSKE ZBIRKE
izbacili ih, a zadaju ih na testovima !!!!!
OBAVEZNO POGLEDATI !!!!
c
11.
Algebarski razlomci - NOVO
PDF
34
12.
c
samo zadaci
kompletna rješenja
c
     
-
   
100.
isprobajte svoje znanje na TESTU BR.1
od 20 tipičnih zadataka iz
ALGEBARSKIH RAZLOMAKA
htm
20
101.
isprobajte svoje znanje na TESTU BR.3
 
-
   
102.
isprobajte svoje znanje na TESTU od
100 elementarnih zadataka
PDF
100
     
-
   
 
Korijeni - NOVO
htm
40
           
     
           
       
za sada riješenih:
901
 


 
Potpuno riješeni zadaci iz ŽUTE ZBIRKE
su ovdje !
 
 
Potpuno riješeni zadaci za osnovnu školu
su ovdje: FIZIKA-7 i FIZIKA-8
 
 
Potpuno riješeni zadaci za osnovnu školu
su ovdje: MATEMATIKA-8
 
 
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA
- štampana varijanta !
-JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE ,
APSOLUTNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE
   
 

Mala škola matematike na :


 
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka KORIJENI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
         
  - POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci ( dostupno samo do 10.03. )
- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci --MAT-1 - Jednadžbe, nejednadžbe apsolutne jedn. i nejedn ...
-
- INCICIJALNI TEST ili inicijalni ispit znanja za 1. srednje
-

  Tomislav je zatražio da rješim zadatak >>> i tu je rješen
 
  novo: UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih zadataka
UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA - štampana varijanta !
-
JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE , APSOLUTNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE


Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
NIKAKVA KOMERCIJALNA UPOTREBA OVIH ZADATAKA NIJE DOZVOLJENA BEZ PISMENA DOZVOLE AUTORA !!!!!


Ako ne znate riješiti neki zadatak iz školskih zbirki ili s prijemnog ispita, pošaljite nam ga mailm na na skolske-zbirke@mim-sraga.com
i mi ćemo Vam ga riješiti - potpuno besplatno.
Zadatak ćemo riješiti ako napišete točan naziv zbirke i redni broj zadatka, tekst zadatka možete, a i ne morate napisati.
-