pet krava u pet dana daje pet litara mlijeka. koliko će mlijeka dati deset krava u deset dana?

ponuđeni odgovori:

A. 10 litara ---- B. 15 litara --- C. 20 litara ---- D. 25 litara

 
pošaljite mi odgovor : mim-sraga@zg.htnet
pa ću vam javiti da li je točan !!!!!!