Uputa
kako se najbolje pripremiti za
prijemni ispit
što se MATEMATIKE tiće
 

Prijemni ispiti

Za uspješno polaganje razredbenih ili prijemnih ispita na fakultete kandidatima preporučamo da riješe što je moguće više zadataka.
Prvo bi trebalo rješavati zadatke po školskim zbirkama za prvi, drugi, treći i četvrti razred, pa tek nakon toga priječi na rješavanje zadataka koji su bili na prijemnim ili kvalifikacijskim ispitima za određene fakultete.
Što više zadataka riješite u pripremnoj fazi to vam je veća šansa da na samom prijemnom ispitu dobijete zadatke koje ste već rješavali ili da budu zadatci koji su slični onima koje ste rješavali u toku pripreme prijemnog ispita.

U zadnjih par godina došlo je do poplave centara za pripremu prijemnih ispita što u svakom slučaju pozdravljamo jer konkurencija diže kvalitetu usluge. Ali se ne slažemo s načinom na koji oni rade pripreme.
Pripreme uvijek treba raditi pojedinačno ili u grupama od dva d o tri kandidata nikako više.Jer kada se radi u grupama sa 10 ili više kandidata sve se to svodi na predavanje kao na školskoj nastavi.

Ne rješavaju se problemi i zadatci koje muče pojedinca već se radi po nekom unaprijed napravljenom planu.Možda to i ima smisla u pripremi hrvatskog jezika ili informatike ali iz matematike i fizike pripreme se moraju raditi pojedinačno.

Jer jedino na taj način se postiže zadovoljavajući rezultat na klasifikacijskom ispitu.

Naša specijalnost je priprema kandidata za polaganje prijemnog ili razredbenog ispita na Ekonomskom fakultetu i svim Tehničkim fakultetima.Ta dva prijemna ispita se dosta razlikuju. Prvo po težini zadataka koji na njima dolaze i drugo po načinu bodovanja točno i krivo riješenih zadataka.

Na Ekonomskom fakultetu uz svaki zadatak ponuđena su četiri odgovora i nema negativnih bodova ako zaokružite krivo rješenje. Što vam daje 25% šanse da na svakom zadatku napamet pogodite točno rješenje. Na tehničkim fakultetima uz svaki zadatak ponuđeno je pet mogućih odgovora i ako zaokružite krivi odgovor dobivate negativne bodove.

Kako se za točan odgovor dobije 15 bodova a za krivi odgovor (-5) bodova, pogađanjem točnog odgovora bez rješavanja zadatka sigurno će te gubiti bodove.

U praksi smo radili pokuse sa kandidatima koji su se pripremali za polaganje prijemnog ispita. Radili smo simulaciju prijemnog ispita tako da je kandidat rješavao originalni test koji je već bio na prijemnom ispitu prethodnih godina. U varijanti kada bi kandidat imao manje od devet riješenih zadataka od zadanih 40, automatski ne bi prešao prag te tada nije imao što izgubiti te je mogao probati pogoditi točna rješenja u zadatcima koje nije znao riješiti.
U 90% slučajeva ekipa je na kraju takvog pogađanja imala negativan rezultat na testu. Dakle otišli su u minus tj. nije im omjer točnih i krivih rješenja bio 1:4 već i puno veći u korist krivo riješenih zadataka.
Što nam pak govori da na Tehničkim fakultetima treba ići isključivo na znanje dok na Ekonomskim fakultetima ako ne znate riješiti zadatak možete i pogađati točno rješenje.

Tu opet dolazimo do toga da na Tehničkim fakultetima kandidati budu nakon prijemnog ispita razvrstani prema prikazanom znanju dok na Ekonomskim fakultetima zbog manjeg broja zadataka i zbog toga što nema negativnih bodova puno veću ulogu imaju ocijene i bodovi doneseni iz srednje škole.
Jer gotovo nitko ne skupi manje od 10 točnih odgovora recimo na testu iz matematike, a vrlo rijetki su oni koji skupe više od 17 točnih odgovora od mogućih 20 iz matematike.

Ali što je tu je. Takva je politika te dvije vrste fakulteta i moramo joj se prilagoditi ako se želimo upisati na Ekonomski ili Tehnički fakultet.
Naša preporuka je slijedeća možete ići na grupne pripreme u neki centar koji ih organizira ali u svakom slučaju trebali bi i odraditi nekoliko sati pojedinačnih priprema iz matematike i fizike sa instruktorima koji već imaju iskustvo u pripremi kandidata za željeni fakultet. Sam izbor instruktora nije toliko bitan jer su vrlo male razlike između ljudi koji rade pojedinačne pripreme za prijemne ispite puno je važnije da se ne oslanjate samo na grupne pripreme jer se na njima sve svodi na predavanje, a ne rad s pojedincem. Ali što je tu je.
Takva je politika te dvije vrste fakulteta i moramo joj se prilagoditi ako se želimo upisati na Ekonomski ili Tehnički fakultet.

Samostalna priprema za prijemne ispite

Za prijemne ispite se možete pripremati i po zbirkama potpuno riješenih zadataka sa prijašnjih prijemnih ispita ali ni u kom slučaju vam to ne smije biti jedini način pripreme za prijemni ispit.

Ako se već želite potpuno samostalno pripremiti za razredbeni ili klasifikacijski ispit zadatke morate rješavati i po srednjoškolskim zbirkama i to sistematski redom po zbirkama za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije. Tada vam preporučam da se koristite zbirkama potpuno riješenih zadataka po školskim zbirkama. Za više informacija o tim zbirkama kontaktirajte nas mailom.

Ovdje treba obratiti pažnju na to da se na Ekonomskim fakultetima gotovo uopće ne upotrebljava trigonometrija tj. svi zadatci daju se riješiti bez upotrebe trigonometrije, dok se na tehničkim fakultetima ne rade zadatci iz privredne matematike.

Na oba fakulteta na prijemnom ispitu nema zadataka iz derivacija, integrala, limesa tj. ne treba takve tipove zadataka rješavati u pripremi prijemnog ispita. Za detaljnije upute javite nam se mailom.