MATEMATIKA - 8
NOVO !!
ZBIRKA DETALJNO riješenih TESTOVA
Matematika - 8

video pogled na tu zbirku >>
-
-
Mat 8
zbirka detaljno riješenih zadatakaMat-8- Zbirka potpuno riješenih zadataka

PDF ogledni primjerak

-
NOVO - PDF - ogledni TEST - NACIONALNI ISPIT - matematika - 2023.
-
video upute i rješenje
linkovi su u desnom stupcu >>->>
-
-
- PDF dokument - >> s detaljnim rješenjima prvih 25 zadataka je ovdje >> NACIONALNI ISPIT - 2023.
-
- NOVO u ponudi za
šk. god. 2022.-23.

MATEMATIKA - 8 - ZBIRKA detaljno RIJEŠENIH TESTOVA za 8. razred
- pogled na zbirku i zadatke>>
-
inicijalni test Matematika 8 - za početak školske godine:

Mat-8
INICIJALNI TESTOVI 1-2-3 - za 8. razred - 2022.-23.

Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razredabesplatne video instrukcije:

Mat -8-vektori vježba br.1 - novo
Mat-8 vektori - šesterokut - novo

Mat-8 - zbrajanje vektora vj.br.2 - novo
Mat-8


Mat-8- kvadrat umnoška - kvadrat količnika
Mat-8- kvadrat zbroja - br.1.
Mat-8- kvadrat razlike - br.2.
Mat-8 - kvadrat zbroja i kvadrat razlike ( kvadrat binoma ) - 90 potpuno riješenih zadataka
- novo

Mat-8- razlika kvadrata, kvadrat razlike - algebarski razlomak - malo teži
Mat-8- Mat - 8 - trapez i površina trapeza
Mat - 8
Mat - 8 - pomnoži pa pojednostavni algebarski izrazi
Mat-8- Zbirka potpuno riješenih zadataka
Mat-8 - razlika kvadrata i kvadrat razlike vježba br.111.
Mat-8 - Tina protiv razlike kvadratarazlika kvadrata - novo
Mat-8 - kako riješiti kvadratnu jednadžbu u 8.raz. vj.br. 121


Mat-8 -
kako rješavati kvadratne jednadžbe u 8.raz. vj.br. 122DETALJNA RJEŠENJA - INICIJALNOG ISPITA- br. 15. - 2023.
ujedno i detaljna rješenja
DETALJNA RJEŠENJA OGLEDNOG TESTA - NACIONALNI ISPIT - 2023.

iz Mat-8
video upute i rješenja:
2. - zadatak - video uputa - i . - - 1. - zad. inicijalni test br.15
1. - zadatak - video uputa - NAC-ispit i 37. zad inicijalni br.15
3. - zadatak - video uputa
4. - zadatak - video uputa
5-6 - zadatak - vdeo uputa
7. - zadatak - video uputa
8. - zadatak - video uputa
9. - zadatak - video uputa

10. - zadatak - video uputa
11. - zadatak - video uputa
12. - zadatak - video uputa
13. - zadatak - video uputa
14. c) - zadatak - video uputa
14. d) - zadatak - video uputa
15. - zadatak - video uputa
16. - zadatak - video uputa
17. - zadatak - video uputa
18. - zadatak - video uputa
19. i 20.- zadatak - video uputa
20. - zadatak - video uputa
21. - zadatak - video uputa
22. - zadatak - video uputa
23. - zadatak - video uputa
>>.
koju literaturu koristi za pripremu NACIONALNOG ispita >>
24. - zadatak - video uputa
25. i 26. - zadatak - video uputa
26. - zadatak - video uputa
27. - zadatak - video uputa
28. - zadatak - video uputa
29. - zadatak - video uputa
-
30. - zad. - novi - video uputa
30. - zad. - STARI - video uputa
31. - zadatak - video uputa
32. - zadatak - video uputa
33. - zadatak - video uputa
34. - zadatak - video uputa
35. - zadatak - video uputa
36. - zadatak - video uputa
37. - zadatak - video uputa - i - 1. - zad. inicijalni test br.15
-
38. - zadatak - video uputa
39. - zadatak - video uputa
40. - zadatak - video uputa
41. - zadatak - video uputa
42. - zadatak - video uputa
43. - zadatak - video uputa
44. - zadatak - video uputa
45. - zadatak - video uputa
46. - zadatak - video uputa
-
-
- PDF dokument s detaljnim rješenjima prvih 25 zadataka je ovdje >>
-
- vidoe rješenja i upute kreću od 14:00 - 08.03.2023.

-
besplatne video instrukcije:
aktualno:

Mat-8- udaljenost točke od ravnine vj.br.1

Mat-8- udaljenost točke od ravnine vj.br.2
Mat-8- udaljenost točke od ravnine vj.br.3
-


Mat-8- prostorna dijagonala kocke, oplošje i volumne ...

 

 


AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za OSMI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

Mat-8- udaljenost točke od ravnine vj.br.2 - novo
Mat-8- udaljenost točke od ravnine vj.br.1 - novo

Mat-8- prostorna dijagonala kocke, oplošje i volumne ...


Mat-8 - kvadrat zbroja i kvadrat razlike ( kvadrat binoma ) - 90 potpuno riješenih zadataka
- novo

korijeni vježba br.101.

korijeni vježba br.102.

korijeni vježba br.103.
korijeni vježba br.104.

korijeni vježba br.105.
korijeni vježba br.106.

Mat -8-vektori vježba br.1 - novo
Mat-8 vektori - šesterokut - novo

Mat-8 - zbrajanje vektora vj.br.2 - novo
Mat-8
Mat-8 - kocka - dijagonala kocke - novo
Mat-8
Mat- 8 - jedan zadatak sa testa ...
Mat-8 - razlika kvadrata malo teži zadatak

Mat-8
- razika kvadrata sa korijenima - malo teži ...
Mat-8

 
Mat -8 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...

Zadatci iz 8. razreda - zadavani na inicijalnim testovima u 1. srednje:
( ovakvi zadaci se zadaju i na testovima u 8. razredu )

Mat-8 - oplošje i volumne četverostrane piramide
Mat-8 - pravokutni trokut - izraćunaj visinu i hipotenuzu ...
Mat-8
Mat-8 - rješi jednadžbu ...
Mat-8 - akgebarski izraz - kvadrat binoma i razlika kvadrata - sa testa ...
Mat-8

Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 1. srednje !!!
- inicijalni test br.1.
- inicijalni test br.2.
Mat-8
Mat-8

Mat-8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda

Fizika - 8

Fizika - 8 zbirka potpuno riješenih zadatak