MATEMATIKA - 6
 Matematika 6
novo
izdanje - 2022.
-
vidoe pogled na NOVU - MAT-6
>> video - Mat-6 - 2022. >>
-
-
Matematika 6 - primjer: INICIJALNOG TESTA br.1
-
Matematika 6 - primjeri 1. i 2. test ili ispit znanja za šesti razred
-
Primjer 1. i 2. testa kakvog bi mogli pisati u 6. razredu ...
to je stara varijanta
čekamo novi PDF -
-

Matematika 6

Zbirka potpuno riješenih testova za 6. razred
priručnik za samostalno učenje
i pripremu pismenih ispit
-


Matematika 6 - zbirka potpuno riješenih testova
- PDF - ogledni primjerak ...
puna cijena = 26 € - po polugodišu ili dijelu
trenutno s popustom = 22 €
-
1. dio ili 1.polugodište = 22 €
2. dio ili 2. polugodište = 22 €
-
ili
komplet 1. i 2. polugodište = 36 €

- PDF - ogledni primjerak ...
-
VIDEO - pogled u zbirku >>
-


-

SPECIJALNA LJETNA PONUDA
-
vrijedi od 01.07.23. - 22.08.23.
zbirke
-
DVIJE - Zbirke

ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište
( puna cijena 28 € )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
( puna cijena 14 € )
-
obje zbirke samo 22 €
( redovna cijena - 38 € )
-
ponuda vrijedi od 01.07. - 14.08.21.

ili
ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište i 2. polugodište
( puna cijena 48 € )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
( puna cijena 14 € )
-
sve TRI zbirke samo 36 €
( puna cijena - 58 € )
ili
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
cijena 14 €
-

-
Matematika 6 - primjer:
INICIJALNi TESTA br.1 - 2022.g.

-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ili
nas kontaktirajte mailom:
mim-sraga@zg.htnet.hr
-ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
cijena 10 €
-
Matematika 6

Zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje
usklađen sa novim udžbenicima ...


Mat -6 - PDF
puna cijena = 25 €
trenutno s popustom = 20 €

Preporučena varijanta za 1. polugodište je da se uzme i 1. dio testova i prvo polugodište zbirka ...
specijalni popust na tu kombinaciju je cijena od 199 kn ( umjesto 120+150 = 270 kn )

Sve ostale informacije i narudžbe najbrže će te ostvariti ako nas nazovete na 01-4578-431 ili 098-237-534
ili
nas kontaktirajte putem maila: mim-sraga@zg.htnet.hr

 
Mat -6 -
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat -6 - PDF


-
-
BESPLATNE video instrukcije:
-
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.0
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1A
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.2
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3

-

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3.a)
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.4
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.5
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.6

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2. varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.8
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.9
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.10

-
Mat -6 -

Mat -6 - vj br.1. mješovit broj - u razlomak

Mat -6 - vj.br. 31. dijeljenje razlomaka

Mat-6 - vj. br. 111.
Mat -6- vj. br. 112.
Mat -6- vj.br. 32. dijeljenje razomaka br.2
Mat-6 - jedan složeniji zadan riječima ...
Mat-6- Odredi sve prirodne brojeve koji ...
-
Matematika 6- zbirka potpuno riješenih - PDF

Mat -6 - uspoređivanje dva razlomka
Mat -6 -
Mat -6 - odredi vrijednost kutova ...Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice
-
-

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice-

AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za ŠESTI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr


-
Mat -6 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-


Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 6. razred
-
-
AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za SEDMI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

 

 

 

 

 

Mat -6 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...

Mat -6 - konstrukcija simetrale kuta - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -6 - konstrukcija simatrale dužine - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -7 - konstrukcija trokutu opisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć trokutai šestara

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz trokuta i šestara

Mat -6 - konstrukcija kuta od 30 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 45 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 60 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 90 stupnjeva

  besplatne video instrukcije:
-
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.0
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1A
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.2
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3

-

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.4
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.5
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.6

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2. varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.8
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.9
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.10

-
Mat -6 -

Mat -6 - vj br.1. mješovit broj - u razlomak

Mat -6 - vj.br. 31. dijeljenje razlomaka

Mat-6 - vj. br. 111.
Mat -6- vj. br. 112.
Mat -6- vj.br. 32. dijeljenje razomaka br.2
Mat-6 - jedan složeniji zadan riječima ...
Mat-6- Odredi sve prirodne brojeve koji ...
-
Matematika 6- zbirka potpuno riješenih - PDF

Mat -6 - uspoređivanje dva razlomka
Mat -6 -
Mat -6 - odredi vrijednost kutova ...

 
inicijalni test Matematika 6 - za početak školske godine:
Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

inicijalni testovi za početak školske godine:

Mattenmatika 7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Matematika 8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda


Matematika 6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Matematika 5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda
Matematika 6 - inicijalni ili uvodni test ili ispit znanja za šesti razred
-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda
 
 
Mat -6 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-


Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 6. razred
 
SPECIJALNA LJETNA PONUDA
-
vrijedi od 01.07.22. - 22.12.22.
zbirke
-
DVIJE - Zbirke

ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište
( puna cijena 180 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
( puna cijena 60 kn )
-
obje zbirke samo 149 kn
( redovna cijena - 240 kn )
-
ponuda vrijedi od 01.07. - 14.08.21.

ili
ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište i 2. polugodište
( puna cijena 380 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
( puna cijena 80 kn )
-
sve TRI zbirke samo 250 kn
( puna cijena - 420 kn )
ili
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
cijena 80 kn
-

-
Matematika 6 - primjer:
INICIJALNi TESTA br.1 - 2022.g.

-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ili
nas kontaktirajte mailom:
mim-sraga@zg.htnet.hr
-