MATEMATIKA - 4
  besplatne video instrukcije:
Mat -4 -
 
Matematika -4 -
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat -4 - PDF

-
-
-
Državna MATURA
riješeni zadaci s državne mature
2010. - 2011. - 2012. - 2013. - 2014.
-
DRŽAVNA MATURA >>>

Mat -4 - Kompleksni brijevi 1.6. - 16. zad pod 1) - to spada u teže zadatke ... barem za maturante ...

Mat -4 - Kompleksni brijevi 1.6. - 17. zad pod 1) - težak - tako bar kažu :)

-
Mat -4 - Kompleksni brijevi 1.6. - 15. zad pod 5) - LAGAN - tako kažu :)


Mat -4 - Odredi domenu funkcije - vj.br-4.

Mat -4 DOMENA - Odredi domenu funkcije - vj.br-3.
Mat -4 - Odredi domenu funkcije - vj.br-2.
Mat -4 - Odredi domenu funkcije - vj.br-1.
Mat -4 - Aritmetikčki niz - 2.2.- zad br. 6. pod 1) - po školskoj zbirci
Mat -4 - Aritmetikčki niz - 2.2.- zad br. 7. pod 1) - po školskoj zbirci
Mat -4 - Aritmetikčki niz - 2.2.- zad br. 31.pod 1) - po školskoj zbirci
Mat -4 - Aritmetikčki niz - 2.2.- zad br.11. - po školskoj zbirci

Mat -4 - Limes niza po šk.zbirci - pog.2.4. zad br. 12. pod 4)
Mat -4 - Limes niza po šk.zbirci - pog.2.4. zad br.9. pod 9)
Mat -4 - funkcije - LIMESI - poglavlje 3.5. - zad.br.6. - pod 1)

Mat -4 - derivacija složene funkcije vj.br.11.


Mat -4 - derivacija umnoška - interesantna postava ...Mat -4 - derivacija kvocjenta vj.br.5

Mat -4 - derivacija umnoška - interesantna postava ...

Mat -4 - funkcije - inverzna funkcija - poglavlje 3.3. zad. br.8. - pod 4) - iz školske zbirke

Mat -4 - funkcije - inverzna funkcija - poglavlje 3.3. zad. br.7. - pod 5) - iz školske zbirke

Mat -4 - funkcije poglavlje 3.3. - zad. br.10.

Mat -4 - funkcije - LIMESI - poglavlje 3.5. - zad.br.6. - pod 1)

Mat -4 - Aritmetikčki niz - 2.2.- zad br.11. - po školskoj zbirci

Mat -4 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...Mat -4 - Geometrijski niz - sa DM - a može i sa testa ...Mat -4 - FORMULE za aritmetički i geometrijski niz

Mat -4 - 14
Mat -4 - 15
Mat -4 - 16

Mat -4 - Limes niza po šk.zbirci - pog.2.4. zad br12. pod 4)

 
  Matematika za- DRŽAVNU MATURU
ptpuno riješeni zadaci su ovdje >>>