BESPLATNE on-line PRIPREME za MATURU na YOU-TUBE

-


riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA razina
2022.

>>> nalaze se ovdje !!!

-

i ovo VAM treba za MATURU !
-
Mat-1- za 1. razred srednje šk
.
Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-5. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16.- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d) - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3. - novo
Algebarski izrazi - vježba br.4. - novo
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.

Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
instrukcije - potencije -1
Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !
nejednadžbe
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo
korijeni
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1

 
i ovo VAM treba za MATURU !
 
i ovo VAM treba za MATURU !
Matematika sa MATURE

riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA razina
2012. ... - 2015. - 2021.2022.

>>> nalaze se ovdje !!!

riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA RAZINA
2011. ljetni rok

 
-
riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA razina
2022.

>>> nalaze se ovdje !!!
 
 
riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA razina
2012. ... - 2015. - 2021.2022.

>>> nalaze se ovdje !!!
 
 
riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA razina
2021.

>>> nalaze se ovdje !!!
 
 
 
NOVO
FIzika - 7 - video - INSTRUKCIJE
Fizika -7 - vježba -103
Fizika -7 - vježba -104

 

Mat-2- za 2. razred srednje šk .
kompleksni broj. PRAVILA vj. br.0.
kompleksni brojevi vježba br.1.
kompleksni brojevi vježba br.1.a
kompleksni brojevi vježba br.2.
kompleksni brojevi vježba br.3.
kompleksni brojevi vježba br.5.
kompleksni brojevi vježba br.6.
kompleksni brojevi vježba br.7.
kompleksni brojevi zad.br.112

Kvadratna jednadžba
kvadratna jednadžba vježba br.1. - novo
kvadratna jednadžba vježba br.2. - novo
kvadratna jednadžba vježba br.3. - novo
kvadratna jednadžba vježba br.4. - novo
kvadratna jednadžba vježba br.5.
kvadratna jednadžba vježba br.6. - novo

Logaritmi - pravila
Logaritmi - pravila i zadaci vj.br.1.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.6.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.5.

Logaritamske jednadžbe


Eksponencijalne jednadžbe vj.br.1.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.2.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.3.

Eksponencijalna jednadžba - xy

 

Mat - 3. za 3. razred srednje šk.
Trigonometrija:
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.1. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.2. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.3. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.121. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.221. - novo
Formule koje koristimo prvih mjesec dana br.1
Formule koje koristimo prvih mjesec dana br.2
Zadan je cosx , odredi sinx , tgx , ctgx ...
Zadan je sinx , odredi cosx , tgx , ctgx ...
Određivanje GLAVNE MJERE kuta vj.br.1
Određivanje GLAVNE MJERE kuta vj.br.2
Adicijske formule i formule pretvorbe
Pojednostavni izraz - trigonometrija
Određivanje vrijednosti trig. funkcije
Odredi TANGENTU iz točke na kružnicu
Odredi TANGENTU U točki na kružnici
vektori:
uvjet okomitosti ...
LINEARNA kombinacija vektora - novo

jedan od načina crtanja grafa:
crtanje grafa f(x)=sin x
crtanje grafa f(x)=cos x


Mat - 8 . za 8. razred osnovne škole
-
razlika kvadratai kvadrat razlike vježba br.111. - novo
skrati razlomak rastavi na faktore vježba br.112.
kako riješiti kvadratnu jednadžbu u 8.raz. vj.br. 121
- novo
kako rješavati kvadratne jednadžbe u 8.raz. vj.br. 122 - novo
skrati razlomci - dijeljenje - malo teži vj.br-51 - novo
skrati razlomci - dijeljenje - malo teži vj.br-51

Mat-6- za 6. razred osnovne šk .

Linearna jednadžba vj.br.111.
Linearna jednadžba vj.br.112.

Problemski zadatak- Linearna jednadžba

Mat-7- za 7. razred osnovne šk .

Jednostavni kamatni račun vj.-51. - novo

         
   
  Ako ne znate riješiti neki zadatak iz ŠKOLSKE ZBIRKE pošaljite ga nama
i mi ćemo ga riješiti i objaviti na:

mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
 
 
   
   
 
   
Rješenja testa br. 2. i 3.