ONLINE INSTRUKCIJE
u živo 1 na 1

ako trebate instrukcije u živo
- po Vašim zadacima ...
nazovite nas na
098-237-534
radimo svaki dan od 9 do 22 sata

 

 

 

DETALJNA rješenja ili riješeni zadaci
po ŠKOLSKOJ ZBIRCI

pogled na:
POTENCIJE - video na zatke
-
video - ALGEBARSKI izrazi - po šk. zbirci
-
video LAGEBARSKI RAZLOMCI po šk. zbirci
-
video: POTENCIJE po školskoj zbirci >>
-

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova

 


Potencije:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.23. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije - vježba br.25. -novo
Potencije - vježba br.26. -novo
Potencije - vježba br.27.A -novo
Potencije - vježba br.27.B -novo
Potencije - vježba br.28. -novo
Potencije - vježba br.29. -novo
-
DETALJNA RJEŠENJA
školske zbirke - korak po porak
sa svim objašnjenjima i uputama MAT-1

-
za štampanu varijantu nazovite nas na
098-488-515
-
Potencije - vježba br.37. -novo
instrukcije - potencije -1
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo

Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo
   


Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo

crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo

crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo


Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11. - novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

  Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo