Rješenja prvog testa iz POTENCIJA za PRVI razred svih srednjih škola
 


video s postupcima rješavanja svih zadataka:

zadatak br. 1. - YouTube
zadatak br. 2. - YouTube
zadatak br. 3. - YouTube
zadatak br. 4. - YouTube
zadatak br. 5.
- YouTube
zadatak br. 5. - YouTube
zadatak br. 6. - YouTube
zadatak br. 7. - YouTube
zadatak br. 8. - YouTube
zadatak br. 9. - YouTube
zadatak br. 10. - YouTube
zadatak br. 11. - YouTube
zadatak br. 12. - YouTube
zadatak br. 13. - YouTube
zadatak br. 14. - YouTube
zadatak br. 15. - YouTube
zadatak br. 16. - YouTube

 
samo zadaci:
-
PDF-zadaci - TEST- POTENCIJE


MATEMATIKA-1
ALGEBARSKI IZRAZI
-

ako imate problema
sa matematikom - 1
ovo je prava knjiga za vas !

slike
gotovih rješenja:

zadatak br.1. - slika rješenja
zadatak br. 2. - slika rješenja
zadatak br. 3. - slika rješenja
zadatak br. 4. - slika rješenja
zadatak br. 5.a) - slika rješenja
zadatak br. 5.b) - slika rješenja
zadatak br. 6. - slika rješenja
zadatak br. 7. - slika rješenja
zadatak br. 8. - slika rješenja
zadatak br. 9. - slika rješenja
zadatak br. 10. - slika rješenja
zadatak br. 11. - slika rješenja
zadatak br. 12. - slika rješenja
zadatak br. 13. - slika rješenja
zadatak br. 14. - slika rješenja
zadatak br. 15. - slika rješenja
zadatak br. 16. - slika rješenja
a
PDF varijantu kompletnih rješenja testa iz POTENCIJA besplatno šaljemo mailom u obliku PDF dokumenta !
dovoljno je da nam pošaljete mail na: mim-sraga@zg.htnet.hr sa porukom da vam trebaju rješenja testa iz POTENCIJA - MAT-1....
-
Potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci
su ovdje >>>
 

ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA - PRIRUČNICI ZA SAMOSTALNO UČENJE:
 
MATEMATIKA-1
ALGEBARSKI IZRAZI
-
 

INICIJALNI TEST iz matematike br.1. za PRVI razred svih srednjih škola