-
Rješenja drugog i trećeg testa iz ALGEBARSKIH IZRAZA za PRVI razred svih srednjih škola
samo zadaci:
-
PDF-zadaci - TEST
br.2. i br.3. - Algebarski izrazi - testMATEMATIKA-1
ALGEBARSKI IZRAZI
-

ako imate problema
sa matematikom - 1
ovo je prava knjiga za vas !


video s postupcima rješavanja svih zadataka:

zadatak br. 1. - YouTube
zadatak br. 2. - YouTube
zadatak br. 3. - YouTube
zadatak br. 4. - YouTube
zadatak br. 5.
- YouTube
zadatak br. 5.a) - YouTube
zadatak br. 5.b) - YouTube
zadatak br. 6. - YouTube
zadatak br. 7.a) - YouTube
zadatak br. 7.b) - YouTube
zadatak br. 8. - YouTube
zadatak br. 9. - YouTube
zadatak br. 10. - YouTube
zadatak br. 11. - YouTube
zadatak br. 12. - YouTube
zadatak br. 13. - YouTube
zadatak br. 14. - YouTube
zadatak br. 15. - YouTube
zadatak br. 16. - YouTube
zadatak br. 17. - YouTube
zadatak br. 18. - YouTube
zadatak br. 19. - YouTubePDF varijantu kompletnih rješenja testa br.2. i br.3. iz ALGEBARSKIH IZRAZA besplatno šaljemo mailom u obliku PDF dokumenta !
dovoljno je da nam pošaljete mail
na: mim-sraga@zg.htnet.hr sa porukom da vam trebaju rješenja testa br.2.i br.3.- MAT-1....
------------video uputa uz zadatak br. 1.
- YouTube

a

--video uputa uz zadatak br. 2.svi
- YouTube - video uputa uz c) iz 2. zadatka
- YouTube - video uputa uz d) iz 2. zadatka

--video uputa uz zadatak br. 3.
- YouTube--video uputa uz zadatak br. 4.
- YouTube


--video uputa uz zadatak br. 4.
- YouTube


zadatak br. 5.a) - YouTube
zadatak br. 5.b) - YouTube

-
zadatak br. 7.a) - YouTube
zadatak br. 7.b) - YouTube
-
PDF varijantu kompletnih rješenja testa br.2. i br.3. iz ALGEBARSKIH IZRAZA besplatno šaljemo mailom u obliku PDF dokumenta !
dovoljno je da nam pošaljete mail na: mim-sraga@zg.htnet.hr sa porukom da vam trebaju rješenja testa br.2.i br.3.- MAT-1....
-

ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA - PRIRUČNICI ZA SAMOSTALNO UČENJE:
 
MATEMATIKA-1
ALGEBARSKI IZRAZI
-
 

PDF-zadaci - TEST- POTENCIJE
INICIJALNI TEST iz matematike br.1. za PRVI razred svih srednjih škola