KORIJENI i POTENCIJE

KORIJENI
i
POTENCIJE
zbirka potpuno riješenih zadataka:cijena sa
50% popusta: 99 kn

-
PDF - ogledni primjeri
riješenih zadataka

FORMULE
KORIJENI


-

s 707. korijeni - jedan teži
ŠK - Pavković-Zorić-zadaci i video upute + riješenja


 
  7.3. korijeni - 10. pod 1) 7.3. korijeni - 1. pod 3) i 4) 7.3. korijeni - 3. pod 4) 7.3. korijeni - 7. pod 1)
  - riješeni zadaci po školskim zbirkama:  
7.1. korijeni - 3. pod 3) 7.1. korijeni - 1. pod 3) 7.1. korijeni - 10. pod 1) 7.1. korijeni - 4. pod 1) 7.1. korijeni - 5. pod 1)
         
racionalizacija vj.br. - 12. racionalizacija vj.br. - 321 vježba br. - 322 vježba br. - 333 racionalizacija vj.br. - 5.
  snimili smo još preko 20 videa
koji su u montaži i biti će
objavljeni u roku
od 1-2 dana


7.1. korijeni - 4. pod 1)       7.3. korijeni - 3. pod 4)
  - riješeni zadaci po univerzalnoj zbirci:  
         
707. korijeni - jedan teži
ŠK - Pavković-Zorić
svedi na jedan korijen
jedan sa testa ...
unesi pod znak korijena
jedan sa testa ...
racionalizacija nazivnika 05.
pripreme za test ...
racionalizacija nazivnika 11.
jedan iz školske zbirke
         
     
    unesi pod znak korijena
zadatak iz školske zbirke ...
  racionalizacija nazivnika 12.
jedan iz školske zbirke

-zadaci


- riješeni zadaci po školskim zbirkama:MONTIRAMO
a do tada
-
JOŠ jedna STRANICA o KORIJENIMA je ovdje >>
-zadaci