Riješenje zadatka br.27. sa prijemnog ispita na Ekonomski fakultet godina 2005/06