Riješenje zadatka br.2. sa prijemnog ispita na Ekonomski fakultet godina 2005/06