Zbirka detaljno riješenih zadataka priručnik za samostalnu pripremu Državne mature
MATEMATIKA - VIŠA RAZINA
MATEMATIKA - OSNOVNA RAZINA

video :


pogled na zbirku
i
rj. 14. zad. - 2015. ljeto

-
ZBIRKA
OSNOVNA razina 2010 - do 2023. :
preko 600 stranica A-4 formata
- zadataka - detaljnih rješenja i uput
- slika - grafova ...
specijalni popust od 33% za narudžbe do 10.10.2023.
-
kupovinom zbirke dobijete i pristup
video uputama i objašnjenjiam uz te zadatke ...

video :


pogled na zbirku
i
rj. 14. zad. - 2015. ljeto

-

   -
OGLEDNA DRŽAVNA MATURA
PDF - sa zadacima
-
ima NOVOSTI
2022.
KOSINUSOV POUČAK - video >>
-

TRIGONOMETRIJA na osnovnoj razini >>
-
SINUSOV i KOSINUSOV poučak video >>
-

video upute i rješenja
uz Državnu maturu
-
2011.g.
-
2012.g.
-
2013.g.
-
2014.g.
-
2015.
-

-

probna - DM - 2016.


ZBIRKA za OSNOVNU RAZINU
u PRODAJI je od 24.05.2016.

zbirka sadrži
sve detaljno riješene i objašnjene zadatake
od 2010. - 2022. ...+ogledni-2023. !!! + 2023.
-
sve informacije i narudžbe na mail mim-sraga@zg.htnet.hr
ili na telefon: 01-4578-431
ili 098-237-534
-
puna cijena ove ZBIRKE je

trenutno sa 33% popust
cijena isnosi

35 €

-
kupovinom zbirke dobijete pristup
preko 350 video uputa i instrukcija
uz detaljno riješene zadatke s DM
-
primjeri:
video uz . zad. 23. 2) - 2021.g. - video >>
-
video uz . zad. 21. 2) - 2021.g. - video >>
-
video uz . zad. 25. 2) - 2021.g. - video>>
-
video uz . zad. 21. 1) - 2021.g. - video>>


video uz zad. br.8 - 2013. - link >>

-
15. zad. - 2013.
-
aa
27. 3) - 2018.
-
24. 1) - 2017.

-
štampanje u punom jeku
do ponedjeljka sve
spremno za isporuku
stranica u montaži
- u toku dana ili najkasnije do nedjelje bit će funkcionalna
-
-
skripta za samostalnu pripremu ispita državne mature matematika
Skripta za priprem udržavne mature
Matematika - viša razina
Matematika osnovna razina
Matematika niža razina
Matematika na državnoj maturi detaljno riješeni svi zadaci
DVD - sa video instrukcijama za samostalnu pripremu državne mature
Zbirka detaljno riješenih zadataka + DVD sa video uputama i instrukcijama za samostalnu pripremu ispita državne mature iz matematike

Matematika na državnoj maturi detaljno riješeni svi zadaci 2015.

Priručnici za državnu maturu
Priručnik za državnu maturu matematika
PRIRUČNIK S RIJEŠENIM ZADATCIMA S 18 DRŽAVNIH MATURA
priručnik sadrži korak po korak riješene sve zadatke ispita iz matematike osnovne i više razine s 18 provedenih državnih 
upute za pripremu državne mature
upute za pripremu i pisanje testa državne mature
video instrukcije
video riješeni zadaci državne mature