BESPLATNE INSTRUKCIJE iz MATEMATIKE -1 - video poduka !

-
Korijeni :
Mat-1- gimnazija -
KORIJENI Dakić - Elezović
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 3. pod 3)


-
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 1. pod 3)

-
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 10. pod 1)

-
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 4. pod 1)

-
-

KORIJENI - 7.3. - zadatak - 1. pod 3)

-
-

Mat-1- za 1. razred srednje šk .
po školskoj zbirci od Elematna - autora Dakić-Elezović
Korijeni :
Mat-1- gimnazija - KORIJENI pogl. 7.1. - 1 - Dakić - Elezović
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 3. pod 3)
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 1. pod 3)
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 10. pod 1)
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 4. pod 1)
KORIJENI - 7.1. - zadatak - 5. pod 1)

KORIJENI - 7.3. - zadatak - 1. pod 3)

KORIJENI - 7.3. - zadatak - 1. pod 4)
KORIJENI - 7.3. - zadatak - 2.

Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 1 - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 5. pod 4) - Dakić

Potencije:


Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 1 - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 5. pod 4) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 6. pod 2) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 7. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 4. pod 3) i 4) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - zad.br. 1. i 2. - Dakić

Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 18. pod 3) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 9. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 17. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 28. pod 1) - Dakić
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 31. pod 5) - Dakić -novo

Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 34. pod 3) - Dakić

Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 37. pod 4) - Dakić

Mat-1 - zadaci sa testa POTENCIJEa - novo - gimn.

Mat-1- PDF - poklon - potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci
- - za gimnazije - Potencije, algebarski izrazi i algeb. razlomci

Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 14. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 26. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 2. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 32. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. zad - -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad - - -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 2. -4) -Dakić
Mat-1- gim. - algeb.i izrazi pogl. 2.3. -zad 2. -4)--treća... -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 3. -4) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 5. -5) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 6. -4) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 7. -2) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 9. -2) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algeb. izrazi pogl. 2.4. -zad 15. -1) -Dakić -novo
Mat-1 - 5.2. - pogl. - zad: 23. pod 1) - Dakić
- novo:
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - n)
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - L)
Algebarski izrazi:

Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 2. pod 7) - Dakić
Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 3. pod 3) - Dakić
Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 1. pod 5) - Dakić
Mat-1- gimn. - jednadž. sa apsolutnim vrednsotima - Dakić

-

 

Mat-1- za 1. razred srednje šk .
po školskoj zbirci od ŠKOLSKE KNJIGE - autora: Pavković-Veljan
autroa Veljan Volnec ...itd..itd...
Potencije:

Korijeni malo kompliciraniji - Pavković Veljan zad.br. 707. pod 5) -novo

- novo:
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - n)
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - L)


Mat-1- za 1. razred srednje šk .
po Univrezalnoj zbirci potpuno riješenih zadataka:

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

-
Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo
Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

-
-
STRANICA u MONTAŽI
-
svaki dan stižu novi

VIDEO uradci
sa besplatnim instrukcijama !!

-

Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo
Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

Algebarski razlomci:
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !

-

Potencije:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.23. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije - vježba br.25. -novo
Potencije - vježba br.26. -novo
Potencije - vježba br.27.A -novo
Potencije - vježba br.27.B -novo
Potencije - vježba br.28. -novo
Potencije - vježba br.29. -novo
Potencije - vježba br.37. -novo
instrukcije - potencije -1
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa
-
potencije-RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3.
Algebarski izrazi - vježba br.4.
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - pepoznaj zbroj kubova - novo
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Algebarski razlomci - složeniji vj.201. - novo

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova


Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo
Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

Korijeni:
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
jedan o korijenima
iracionalne jednadžbe - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1


Potencije:

Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
instrukcije - potencije -1
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !

Nejednadžbe:

linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

Korijeni:
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
iracionalne jednadžbe - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1