-
BACAČKA STATISTIKA za 2009.
zaključno sa
01.07.2009.
 
2009.-
žene:
-
muški:


 

proba:
rang lista bacača diska po TEŽINI SPRAVA
DISK - MUŠKI
DISK ŽENE
KUGLA - 7,26 kg
KUGLA - 6 kg, 5 kg , 4 kg , 3 kg
KUGLA ŽENE


sve primjedbe i prijedloge šaljite na:
na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
BACAČKA STATISTIKA za 2008.
BACAČKA STATISTIKA za 2007.