-
Zbirke potpuno riješenih originalnih testova sa prijemnih ispita na EKONOMSKI fakultete
-od
1992.g.-2004/05.+ 2005./2006.g.


Primjere riješenih zadataka iz tih zbirki pogledajte odvje.
dok je kompletni cjenik ovdje: Ekonomski fakultet -kompletni cjenik