Popust od 50%

Zbirka pod brojem: 440. potpuno riješenih originalnih testova sa prijemnih ispita na TEHNIČKE fakultete od 1992.g.-2005.g.
je najveća i najpovoljnija. Dobijete je u pola cijene tj. s 50% popusta

U njoj su riješenji svi zadatci sa prijemnih ispita na TEHNIČKIM fakultetima od 1992.g.pa do-2005.godine