Narudžbe


Sve narudžbe možete napraviti na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
ili na telefone 01-4578-431 ili 01-4579-130 - svaki dan od 09 - pa do 20 sati

 

Sve dodatne upute i objašnjenja isto tako možete dobiti na naše telefone
01-4578-431 ili 01-4579-130
ili preko maila mim-sraga@zg.htnet.hr