Zbirka detaljno riješenih zadataka priručnik za samostalnu pripremu Državne mature
MATEMATIKA - VIŠA RAZINA
MATEMATIKA - OSNOVNA RAZINA

video :


pogled na zbirku
i
rj. 14. zad. - 2015. ljeto

-
ZBIRKA
osnovna razina:
preko 600 stranica A-4 formata
- zadataka - detaljnih rješenja i uput
- slika - grafova ...
specijalni popust od 50% za prvih 50 kupaca
više o tome
imate niže u tekstu ...

video :


pogled na zbirku
i
rj. 14. zad. - 2015. ljeto

-

   -
video upute i rješenja
uz Državnu maturu
-
2011.g.
-
2012.g.
-
2013.g.
-
2014.g.
-
2015.
-
probna - DM - 2016.

ZBIRKA za OSNOVNU RAZINU
u PRODAJI je od 24.05.2016.
-
zbirka sadrži
sve detaljno riješene i objašnjene zadatake od 2010-2016. ...
-
sve informacije i narudžbe na mail mim-sraga@zg.htnet.hr
ili na telefon: 01-4578-431
ili 098-237-534
-
puna cijena ove ZBIRKE

ili cijelog kompleta od 01.09.2016. biti će:
400 kn - zbirka + 150 kn DVD
DVD -
sa video uputama i objašnjenima
za sve zadatke od 2013.-2014.-2015.-2016.
ljetni i jesenski rok
+ neograničena mogućnost dodatnih konzultacija
putem maila - telefona i facebook grupe ...
-
CIJENA za PRVIH 100 kupaca
( u 2017.g.)
ili za prvih 100 narudžbi BITI će 250 kn

cijena od 250 kn je cijena za cijeli komplet
zbirka + DVD + kompletna online podrška
nakon toga za sve narudžbe
koje stignu nakon 100-e narudžbe
biti će nešto više ...
-
moguća je kupovina i odvojeno
tu trenutno nema popusta:
cijena samo za zbirku = 300 kn
samo DVD = 150 kn
samo online konzultacije i podrška = 222 kn

-
štampanje u punom jeku
do ponedjeljka sve
spremno za isporuku
stranica u montaži
- u toku dana ili najkasnije do nedjelje bit će funkcionalna
-
-
skripta za samostalnu pripremu ispita državne mature matematika
Skripta za priprem udržavne mature
Matematika - viša razina
Matematika osnovna razina
Matematika niža razina
Matematika na državnoj maturi detaljno riješeni svi zadaci
DVD - sa video instrukcijama za samostalnu pripremu državne mature
Zbirka detaljno riješenih zadataka + DVD sa video uputama i instrukcijama za samostalnu pripremu ispita državne mature iz matematike

Matematika na državnoj maturi detaljno riješeni svi zadaci 2015.

Priručnici za državnu maturu
Priručnik za državnu maturu matematika
PRIRUČNIK S RIJEŠENIM ZADATCIMA S 18 DRŽAVNIH MATURA
priručnik sadrži korak po korak riješene sve zadatke ispita iz matematike osnovne i više razine s 18 provedenih državnih 
upute za pripremu državne mature
upute za pripremu i pisanje testa državne mature
video instrukcije
video riješeni zadaci državne mature